Smernice Cechu strechárov Slovenska pre návrh a realizácie striech hlavnou témou letných Šachtičiek

15. 10. 2021

Hlavným bodom stretnutia začiatkom septembra v Nízkych Tatrách na 24. letnom študijnom seminári CSS Šachtičky 2021 boli Smernice Cechu strechárov Slovenska pre návrh a realizácie striech budov.

Seminár, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 členov cechu, otvoril predseda CSS Ing. Eduard Jamrich. Zdôraznil neľahkú prácu na spracovávaní jednotlivých kapitol pravidiel. „V mnohých kapitolách sme sa nemali doslova o čo oprieť, mnohé boli veľmi zastarané. Máme aj perličku, pretože napríklad tesárske práce boli z roku 1959, ale tie pôvodné tesárske spoje dnes už málokto vie urobiť. Naviac dnes máme nové materiály, nové možnosti,“ povedal v úvode Ing. Jamrich.

Ing. arch. Luděk Kovář, ktorý je hlavným koordinátorom spracovania kompletných pravidiel, bol hlavným komentátorom a moderátorom seminára, rozobral už pripravené kapitoly, upozornil na to, čo je ešte nutné dopracovať, a vyzval všetkých prítomných k diskusii. A diskutovali nielen členovia cechu, ktorí sa na príprave jednotlivých častí smerníc podieľali, ale aj zástupcovia firiem, ktorí vznik tohoto odborného dokumentu podporujú.

Podľa Ing. Eduarda Jamricha napríklad klampiarske pravidlá neboli spracované vôbec: „Hľadali sme cesty, ako na to. Nakoniec sme sa dohodli, že najlepšie bude, keď použijeme nemecké pravidlá, preložíme ich, dopracujeme a upravíme podľa pripomienok našich dodávateľov. V roku 2019 som intenzívne na tomto začal robiť s profesionálnou prekladateľkou – dopracovali sme to spoločne po dlhých hodinách, dňoch, týždňoch a mesiacoch stretnutí a to, čo chýbalo v normách, sme doplnili o skúsenosti z praxe. Môžeme poďakovať firme Rheinzink, že prišla na trh a že urobila poriadok a ponúkla nové technologické podmienky a technológie spracovania. Bola to pre nás veľmi veľká pomoc. My sme potom doplnili naše skúsenosti z praxe. Ale doplniť chceme aj napríklad také opatrenie, že ak sa klampiarske práce robia v rozpore s pravidlami, ale výrobca dá súhlas, zodpovednosť za strechu prechádza na výrobcu. Ďalšia alternatíva je, že ak mám postupovať podľa projektu, ale ja si to zmením, tak zodpovednosť za ten konštrukčný detail prechádza na mňa ako realizátora. Toto odráža skúsenosti našich klampiarov, ktorí s tým robia. Česi majú vo svojich pravidlách dobrú vetu: ‚Môžem odmietnuť zákazku, pokiaľ nie som stotožnený s navrhnutým riešením, pokiaľ to riešenie je v rozpore s pravidlami.‘ Aby sme boli krytí, že nesúhlasíme s riešením, a pokiaľ na tom trvá investor, tak nech preberie aj zodpovednosť. Nie aby sa stávalo to, čo doteraz – vy ste pokrývali, vy ste mali vedieť. Klampiarske pravidlá majú 55 strán textu a 50 obrázkov. Väčšinu nakreslil doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. Ale máme povolenie od firmy Rheinzink, že môžeme použiť ich obrázky, pretože podľa mňa sú najlepšie spracované, a hlavne v praxi dobre odskúšané.“

Ing. Eduard Jamrich potvrdil, že jednu kapitolu pravidiel spracovávali dvaja traja odborníci, takže sa nedá odhadnúť, koľko ľudí sa na celom dokumente podieľalo. Ocenil tiež aktívnu účasť firiem: „Výrobcovia, ktorých sa naše pravidlá týkajú, k tomu pristupujú veľmi aktívne, spolupracujú s nami zástupcovia firiem takmer všetkých našich partnerských členov CSS. Sú to firmy, ktoré sa zaoberajú jednotlivými kapitolami a pomáhali nám ich spracovať…“


Celý článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email