Cech klempířů, pokrývačů a tesařů slaví čtvrtstoletí

16. 1. 2020

Je to neuvěřitelné, ale od založení Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR uteklo už 25 let. Založili ho v roce 1995 samotní klempíři, pokrývači a tesaři a jejich hlavním cílem byla snaha pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Stanovením zásad slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnosti a zásad etiky, které zakotvili i do svých stanov, zároveň povýšili svůj cech na profesionální úroveň.

Cechmistra pana Ivana Dvořáka jsme navštívili přímo v jeho firmě v Dražkovicích s otázkou, jak budou oslavy čtvrtstoletí v roce 2020 probíhat?

První oslavou bude naše prezentace na veletrhu Střechy Praha, kde se chceme zviditelnit více než obvykle. Bude zde nejen prostor na prezentaci našich firem, představení členů cechu, ale také čas na setkání, rozhovory a předání zkušeností. Další zásadní akcí bude určitě valná hromada cechu, která proběhne v dubnu 2020.

V roce 2017 jsme vydali velkou publikaci o historii cechu. V loňském roce jsme začali pracovat na druhém vydání Klempířských pravidel, které je téměř hotové a bude příspěvkem k oslavě 25. výročí cechu. V tomhle duchu bychom chtěli oslavit těch 25 let, ale ohňostroj nebo něco výjimečného pořádat nebudeme.

Chceme i nadále úzce spolupracovat se středními odbornými učilišti, která vyučují obory pokrývač, klempíř a tesař. V listopadu 2019 jsme pořádali už tradiční řemeslnou konferenci na Jarově v Praze. Střední odborná učiliště jsou zvláštními členy našeho cechu, což nám umožňuje vzájemnou informovanost nejen o počtech učňů, ale také o kvalitě výuky a odborné přípravy. Pořádáme pro ně soutěže odborných dovedností, zajišťujeme učňům materiál pro odborný výcvik, řádní členové cechu poskytují odborné praxe.

Chtěl jste iniciovat změnu živnostenského zákona…

To bych strašně rád, ale pro nás je hlavním partnerem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Bohužel pan Ing. Karel Havlíček, který tyto věci s námi před dvěma třemi lety v pozici předsedy asociace připravoval, postoupil na post ministra průmyslu a obchodu, a tím pádem má jiné starosti a jinou práci. Takže i když jsme si původně mysleli, že by už mohl být v tomto období na pořadu dne nový živnostenský zákon, tak to není. Je ticho a klid a nic se na toto téma neděje. Bohužel tato vláda musí řešit spíše to, kde získat peníze na jiné věci, a ne to, co udělat lepšího pro řemeslníky.

Celý rozhovor s Ivanem Dvořákem si můžete přečíst v lednovém čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace. Aktuální číslo i další vydání časopisu si můžete objednat formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email