Centrum stavitelského dědictví Plasy patří mezi evropskou špičku

23. 1. 2018

Národní technické muzeum bylo během loňského roku nominováno na cenu Luigi Micheletti Award 2017 za projekt Centrum stavitelského dědictví Plasy.

Cena Luigi Micheletti Award je evropským oceněním pro muzea, která hledají nové cesty pro přiblížení světa současných dějin, průmyslu a vědy v celém spektru jejich složitosti, souvislostí a interpretací. Cenu zastřešuje Evropská muzejní akademie (European Museum Academy – EMA).

Národnímu technickému muzeu se podařilo s projektem Centrum stavitelského dědictví Plasy dostat mezi muzea nominovaná na Michelettiho cenu za rok 2017, a zařadit se tak mezi špičky evropského muzejnictví.

Rozhodujícími kritérii při hodnocení v této soutěži jsou pro porotce především otevřenost novým pohledům a schopnost inovativně a kreativně prezentovat a interpretovat své sbírky a témata. Kvalita budov a provedení výstav stojí až na druhém místě, zásadní otázkou jsou ty aspekty, které činí muzea pro své návštěvníky přitažlivými, dokáží jim poskytnout uspokojení, leckdy dokonce nad rámec jejich očekávání.

„Představení Centra stavitelského dědictví Plasy se mezi přítomnými zástupci evropských muzeí setkalo s velmi pozitivním ohlasem,“ uvedl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, který byl loni na podzim účastníkem konference Evropské muzejní akademie spojené se slavnostním ceremoniálem předávání cen.

Mezinárodní porotou bylo Národní technické muzeum zařazeno mezi potvrzené nominace. Michelettiho cenu za rok 2017 nakonec získalo irské „GPO Witness History Visitor Centre“ v Dublinu.

Kdo zná, neničí

Právě tato slova hlásá motto nad vstupem do nové Expozice stavitelství v areálu národní kulturní památky Klášter Plasy v západních Čechách. Národní technické muzeum zde, ve své nové pobočce v duchu uvedeného motta prezentuje postupy a principy především tradičního stavitelství.

Vzorový projekt památkové obnovy nazvaný „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ byl za podpory Strukturálních fondů EU realizován od roku 2009 do podzimu 2015. Zahrnoval adaptaci dvou značně zdevastovaných, leč památkově velmi hodnotných areálů hospodářského zázemí bývalého kláštera – pivovaru a hospodářského dvora.

Vzniklo tak unikátní pracoviště, v jehož programové náplni se prolíná prezentační a edukační funkce muzea se zážitkovými aktivitami zaměřenými na širokou návštěvnickou obec. Byl vytvořen vzdělávací a volnočasový areál, který propojuje tématicky zaměřené expozice s historickými dílnami tradičních stavebních řemesel, jež kromě prezentace svého vybavení nabízejí rovněž vyzkoušení konkrétních řemeslných dovedností.

S časopisem Střechy-Fasády-Izolace jsme byli v roce 2010 u toho, když se celý projekt rodil. Nyní se chystáme do již fungující centra za další reportáží, která našim čtenářům ukáže, co všechno se povedlo realizovat.

Zdroj: Centrum stavitelského dědictví Plasy

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email