Černá kostka bude symbolem proměny ostravského regionu

Ministerstvo životního prostředí ČR během listopadu rozhodlo o přidělení financí z Operačního programu Spravedlivá transformace pro stavbu Černé kostky – Centra digitalizace, vědy a inovací v Ostravě. Moravskoslezský kraj tak na tento projekt získal z evropských zdrojů 1,6 miliardy korun. Černá kostka již má od letošního ledna stavební povolení a připravují se podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

„Pro Moravskoslezský kraj je schválení dotace obrovská událost. O Černé kostce se u nás mluví už od roku 2004, za tu dobu prošel projekt různými fázemi, dokonce dlouho ležel u ledu. Plán postavit nové supermoderní sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny jsme znovu na stůl položili v roce 2016, šlo o jednu ze zásadních vizí nového vedení kraje. Jsem moc rád, že slib splníme. Černá kostka bude symbolem proměny našeho regionu, který se vydal na vzrušující cestu směrem od těžkého průmyslu k inovacím a nejnovějším technologiím,“ uvedl hejtman Jan Krkoška a připomněl, že projekt vyjde na 2,6 miliardy korun. Z Fondu pro spravedlivou transformaci získal Moravskoslezský kraj prostřednictvím Operačního programu spravedlivá transformace 1,6 miliardy korun. Statutární město Ostrava přispělo 150 milionů korun, zbytek uhradí kraj ze svého rozpočtu.

V nebližších týdnech Moravskoslezský kraj zahájí výběrové řízení na zhotovitele ambiciózního projektu. Samotná stavba začne v příštím roce, hotovo bude v roce 2027. „Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi vznikne místo pro robotizaci, digitalizaci, inovace a smart technologie v nejen oblasti knihovnictví. Bude zde probíhat formální i neformální vzdělávání včetně rekvalifikací. Nedílnou součástí bude podpora rozvoje kreativního průmyslu. Poskytne také prostory pro start-upy a zázemí pro péči o talenty. Černá kostka se stane centrem vzdělávání a místem setkávání různých generací, institucí i podnikatelů a firem. Výrazným způsobem pomůže v pokračující transformaci Moravskoslezského kraje,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Roční provoz bude podle odhadů stát 150 milionů korun, financován bude z vlastních prostředků organizace například z nejrůznějších grantů a vstupného na akce, na provoz bude významně přispívat i Moravskoslezský kraj jakožto zřizovatel. Nová krajská organizace Černá kostka – Centrum digitalizace vědy a inovací byla Radou Moravskoslezského kraje zřízena k 1. říjnu 2023.

Moderní a inovativní prostory

Černá kostka je moderní knihovnou a kulturním centrem, které se vyznačuje impozantním designem a rozsáhlými prostorami. Má celkovou podlažní plochu 16 000 m2, s 2 podzemními a 9 nadzemními podlažími. Její rozměry činí 36 × 36 metrů a nabízí 164 parkovacích míst pro návštěvníky, z toho 78 v podzemním podlaží a 86 na povrchu. Budova bude obklopena vodní plochou o rozloze 4 530 m2, která má hloubku 5 centimetrů a objem vody 227 m3. Černá kostka bude „domovem“ pro ohromující množství kulturního dědictví obsahující celkem 1,2 milionu knihovních jednotek. Bude otevřena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce, což umožní širokou dostupnost pro návštěvníky a kulturní aktivity.

Černá kostka nabídne širokou škálu moderních a inovativních prostorů, včetně týmových i individuálních studoven, multimediálních učeben, experimentálního kina, laboratoří pro digitalizaci kulturního dědictví, makerspace pro experimentování s technologiemi, výstavních prostorů pro umění a kulturu, noční studovny a relaxační zóny. Také bude mít literární kavárnu a v letních měsících využitelnou střechu.

Černá kostka je navržena s ohledem na udržitelnost. Využívá moderní nízkoenergetické technologie, tepelná čerpadla pro efektivní vytápění a chlazení, kvalitní izolaci a materiály pro snížení energetických ztrát, přirozené větrání, fotovoltaické panely na střeše, LED osvětlení s nižší spotřebou elektřiny a shromažďování dešťové vody pro účely jako splachování.

Zdroj: tisková zpráva Moravskoslezského kraje