Češi třídí pěnový polystyren lépe než před dvěma lety

20. 8. 2021

Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že 13 % Čechů neví, jak s odpadním obalovým materiálem naložit poté, co z něj zboží vybalí. Třídící návyky Čechů se přesto oproti roku 2019 výrazně zlepšily.

Obalový pěnový polystyren se skládá z 98 % ze vzduchu a z 2 % z polymeru. Jedná se o velmi dobře recyklovatelný materiál, záleží ovšem na tom, v jaké podobě je vhozen do žluté popelnice či odvezen do sběrného dvora. V současné době už jsou k dispozici technologie, které dokáží vyčistit těžce znečištěný materiál, který poté lze znovu využít. Mnohem efektivnější je však sbírat čistý odpadní pěnový polystyren odděleně a následně jej znovu použít na nové výrobky.

Kam s ním?

Z průzkumu realizovaného sdružením EPS ČR vyplynulo, že 13 % dotazovaných by obalový polystyren vyhodilo do směsného odpadu. Ten ale následně končí na skládce či ve spalovně, jinými slovy, nelze již dále využít a přímo tak přispívá k znečištění životního prostředí. Pozitivní zprávou ovšem je, že se počet lidí, kteří polystyren netřídí, snižuje. Konkrétně o 4 procentní body v porovnání s odpověďmi z průzkumu  realizovaného v roce 2019, kdy 17 % dotazovaných uvedlo, že obaly z EPS vyhazují do směsného odpadu.

Více jak polovina dotazovaných (57 %) by EPS vytřídila do žlutého kontejneru. Možnosti recyklace takto vytříděného odpadu se ovšem odvíjí od míry jeho znečištění.  Zejména mastné stopy mohou jeho plnou recyklaci značně zkomplikovat.  Oproti výsledkům z průzkumu z roku 2019 (69 % respondentů uvedlo, že EPS třídí do žlutého kontejneru) zde registrujeme pokles o 12 procentních bodů, ovšem v pozitivním slova smyslu, protože na úkor žlutých kontejnerů dnes více spotřebitelů doveze odpad z pěnového polystyrenu do sběrného dvora. Odpad ze žlutých kontejnerů v nejlepším možném případě skončí také ve sběrném dvoře. Po sběru totiž putuje k dalšímu vytřídění a separaci, ovšem s dalším dílčím krokem v procesu přichází i větší možnost kontaminace materiálu.

Necelá čtvrtina dotazovaných (24 %) odváží odpadní obalový EPS do sběrného dvora. Zde oproti roku 2019, kdy sběrný dvůr ke třídění využívalo pouze 12 % respondentů, registrujeme dvojnásobný nárůst. „Nárůst využívání sběrných dvorů k recyklaci EPS vnímáme, jako pozitivní krok. Věříme, že do budoucna bude počet lidí, kteří správně třídí, ještě stoupat. Nesmíme ovšem ustávat v osvětě a neustále apelovat na veřejnost skrze důslednou edukaci,“ komentuje výsledky průzkumu Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Z průzkumu také vyplynulo, že 5 % dotazovaných odpad z EPS vrací zpátky prodejci. V porovnání s rokem 2019 zde sledujeme nárůst o 4 procentní body. Tento úkaz může souviset i s tím, že stále více prodejců nabízí svým zákazníkům zpětný odběr či výkup odpadního materiálu.

Třídění jasně a přehledně

Sdružení EPS ČR u příležitosti dobrovolného závazku podpořit v co nejvyšší míře recyklaci pěnového polystyrenu spustilo nové webové stránky Recyklujemepolystyren.cz. Na stránkách se mimo jiné dozvíte, jak třídit jednotlivé aplikace pěnového polystyrenu včetně toho, jak probíhá samotná recyklace. K dispozici je zde také mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci.

Zdroj: tisková zpráva sdružení EPS ČR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email