TEGOLA: Ctíme životní prostředí

28. 7. 2021

Společnost Tegola Canadese si své jméno budovala už od roku 1971, kdy s prodejem asfaltového šindele začínala. O šest let později už zakládala svoji první továrnu v malebném italském městečku Vittorio Veneto a stala se světovým dodavatelem stavebních produktů a systémů zejména právě v oblasti asfaltových šindelů.

Na český trh přišla společnost Tegola Bohemia v roce 1991. Jedinečný design nabízených šindelů, vyznačujících se neotřelými barvami, si velmi rychle získal oblibu. U zákazníků zabodovaly také technické výhody, jako jsou nízká hmotnost, snadná instalace anebo odolnost vůči klimatickým vlivům s dlouhodobou udržitelností původní barvy díky použitým materiálům.

Tegola klade velký důraz na životní prostředí. I přes zaměření ve svém oboru je filozofií společnosti neustálá inovace vývoje a výzkumu. Podstatné pro firmu je, aby produkty neobsahovaly toxické látky a byly zdravotně nezávadné. Rovněž důležitá je však i myšlenka nabídnout zajímavé designové, a hlavně funkční produkty nejvyšší kvality.

Pro své výrobní procesy používá Tegola obnovitelné zdroje. Recykluje, a to i ve státech, kde to místní legislativa nevyžaduje. O jejich postoji k přírodě svědčí sbírka certifikátů, z nichž uveďme například Certifikát Respektování a ochrany životního prostředí. Získala ho za zodpovědné nakládání s odpady a praktikování takových výrobních procesů, které neznečišťují ovzduší, vodu, půdu ani další segmenty životního prostředí. Oceněni jsou také za nepoužívání látek škodlivých pro lidské zdraví.


Fotokatalytické čisticí šindele Tegola Acti Roof – šindele, které využívají slunce k přeměně smogu na soli neškodné pro nás i životní prostředí.

Zní to možná jako sciencefiction, ale šindel na střeše může plnit stejnou funkci jako nejekologičtější čistička vůbec – a to jako strom!

Využití budovy jako nástroje proti znečištění ovzduší je nutným řešením budoucnosti. Acti Roof šindele jsou inovací s čistě zelenou duší, od fáze samotné výroby až po jejich likvidaci.

Skutečně aktivní střecha, která snižuje znečištění ovzduší

Oxidy dusíku vznikají během procesů spalování, ke kterým dochází v motorových vozidlech – automobilech, lodích, v průmyslu, při vytápění budov atd. Zejména v metropolitních oblastech dosahuje koncentrace těchto plynů vysoké úrovně znečištění. Ale NOx je také příčinou kyselých dešťů, skleníkového efektu a globálního oteplování planety. Acti Roof představuje vrchol výzkumné a vývojové činnosti společnosti Tegola. Šindele s fotokatalytickým povrchem, které využívají sluneční světlo k přeměně smogu na soli, jsou neškodné pro člověka a životní prostředí.

Znečišťující látky v atmosféře (NOx) přicházejí do styku s povrchem střechy a usazují se.

Šindele Acti Roof obsahují jedinečné „fotokatalytické“ granule obsahující oxid titaničitý (TiO2), které aktivuje slunce (UV-záření), a spouští tak proces fotokatalýzy – účinně přeměňuje znečišťující látky na neškodné soli (dusičnany a uhličitany, NO3).

Dešťová voda soli omývá ze střechy s průměrnou koncentrací hluboko pod zákonnými limity stanovenými pro pitnou vodu.

Acti Roof šindele zabraňují výskytu bakterií a řas, které se na střechách běžně tvoří. Také fotokatalytický účinek zůstává nezměněn po celou dobu životnosti střechy. Průměrná střecha v centru města ročně absorbuje množství smogu ekvivalentní vyprodukovaným emisím průměrného automobilu, který ujede 18 000 km.


Prestižní kovové střešní a fasádní panelyVyrobené s důrazem na životní prostředí, dlouhou životnost a s jedinečným designem!Vybírat je z čeho, barevná škála fascinuje pohled odborníka i laika.

Tegola v oblasti šindelů dosáhla maxima na trhu. Jejich prestižní řada šindelů doslova obletěla svět, setkat se s ní můžete na velmi významných stavbách, kostelích, běžných RD, sportovních halách apod. A nejen na střeše… Prestižní kovové panely Prestige Ultimetal a Compact jsou unikátní způsobem kotvení k podkladu, tím nacházejí své uplatnění na střechách jakéhokoli tvaru a sklonu (15° až 90°), ale i u obložení fasád domů.

Svými tvary, vzhledem, a hlavně širokým okruhem využití poskytují dostatek prostoru pro ty nejkreativnější interpretace. Vytvářejí na střechách nebo fasádách budov mimořádně prestižní vzhled. Díky unikátní povrchově upravené fólii nalézají tyto šindele využití při renovacích historických objektů nebo naopak u zastřešení moderních budov s efektem „celokovových“ ploch.

Unikátní jsou nejen vzhledem, ale i výběrem těch nejlepších materiálů pro jejich dlouhověkost. Čtyřicet let mezinárodní záruka je toho důkazem. Barva krytiny nepodléhá stárnutí díky vlastnostem použitých materiálu s vynikající odolností vůči UV-záření, oxidaci a korozi. Vytváří tak vodotěsnou a estetickou jistotu pro vás i děti vašich dětí.

PEČLIVĚ VYBÍRANÉ NEJLEPŠÍ MATERIÁLY

Nosná skleněná rohož ve spojení se světově proslulým bitumenem Tia-Juana, s povrchem z měděného (Prestige Compact a Traditional) nebo hliníkového (Prestige Ultimetal) plechu, vytváří vodotěsnou a estetickou jistotu.

Oxidovaná živice Tia-Juana, pocházející z Venezuely, vyznačující se zejména vysokou odolností vůči působení UV-záření a střídání teplotních cyklů. Po zpracování vykazuje velmi příznivé hodnoty teplotní stability, což umožňuje aplikovat krytinu i v extrémně klimaticky zatížených oblastech.

Technické vlastnosti, díky nimž jsou ideálním řešením pro jakýkoli typ střechy, pro novostavby i renovace, pro střechy jakéhokoli tvaru a sklonu (15° až 90° s bezpečným sklonem bez zajištění 19°/35 %) a nabízejí vždy vysoký technický výkon v kombinaci s vynikajícím estetickým řešením.

Barva krytiny nepodléhá stárnutí, díky vynikajícím vlastnostem použitých materiálů (předbarvená slitina hliníku a speciálních kovů) s vynikající odolností vůči UV-záření, oxidaci a korozi jim umožňuje zůstat dlouhodobě jako nové.

S pokládkou si hlavu nelámejte, zvládnete ji díky skvěle zpracovaným materiálům.

Komerční sdělení Tegola Bohemia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email