Chladné střechy s bílou fólií

23. 7. 2021

Významným trendem posledních let v oblasti stavebnictví je snižování energetické náročnosti budov. Jednou z možných cest, jak toho dosáhnout, je konstrukce tzv. cool roofs neboli chladných střech.

Chladné střechy minimalizují absorbování slunečního tepla, a udržují tak střešní povrchy chladnější. Volbou vhodného materiálu lze docílit vysoké odrazivosti slunečních paprsků od povrchu střechy a také výrazného snížení množství tepla, které prochází střechou do interiéru, který se pak nadměrně zahřívá. To vede ke snížení energetických nároků budovy, a tím i snížení spotřeby energie potřebné na vnitřní chlazení. Nižší spotřeba energie na chlazení znamená nižší potřebu výroby elektrické energie, a tedy i snížení produkce skleníkových plynů. Zvýšená odrazivost světla, tedy i UV-záření, má také pozitivní vliv na prodloužení životnosti střešních materiálů.

Odrážením tepla zpět do atmosféry přispívají studené střechy také k lepšímu ovzduší ve velkých městech, dochází ke snížení účinku tepelných ostrovů, které vznikají v důsledku vysokých teplot v městských oblastech. Masivním využíváním střech s povrchem vysoce odrazivým pro světlo a teplo lze tedy ve městech dosáhnout určitého chladicího efektu. S tím nepřímo souvisí i určité zlepšení ovzduší, protože snížení teploty znamená i menší riziko a koncentraci smogu.

Hodnoty SRI u fólií FATRAFOL 810/V

Hlavním parametrem, který vyjadřuje schopnost materiálů odrážet sluneční záření, je tzv. SRI index. SRI index zahrnuje kombinaci dvou vlastností – sluneční odrazivosti a tepelné emisivity (schopnost materiálů rozptylovat teplo). Je definován tak, že standardní černá (odrazivost 0,05, emisivita 0,90) má SRI 0 a standardní bílá (odrazivost 0,80, emisivita 0,90) má SRI 100. Čím vyšší je hodnota SRI, tím nižší je teplota povrchu vystaveného slunečnímu záření, a tím jsou lepší parametry z hlediska chladných střech.

Jak již bylo uvedeno, vysokou sluneční odrazivost mají světlé barvy, zejména bílá. Společnost Fatra reagovala na tento trend a nabízí pro hydroizolace střech střešní hydroizolační fólii FATRAFOL 810/V ve dvou barevných provedeních, v bílé barvě RAL 9010 a světle šedé RAL 7035.

Zmiňované barevné odstíny vykazují dvě úrovně SRI indexu. Fólie FATRAFOL 810/V v bílé barvě dosahuje hodnoty dokonce vyšší než 100, konkrétně 108, a tato fólie je vhodná pro všechny aplikace, kde jsou na odrazivost slunečního záření od povrchu střešního pláště kladeny ty nejvyšší požadavky. Fólie světle šedé barvy v novém základním barevném odstínu RAL 7035  má SRI index 54, což zajišťuje u nových střech izolovaných fóliemi FATRAFOL vyšší odrazivost slunečního záření a menší zahřívání střešního pláště.

Uvedené hodnoty představují pro Fatru a její obchodní partnery, kteří se zabývají stavbou a navrhováním budov, velký potenciál, jak reagovat na současné trendy ve snižování energetické náročnosti budov. Fólie FATRAFOL 810/V lze aplikovat na všechny typy střech, včetně bytových domů, průmyslových staveb, komerčních budov, nemocnic a kanceláří. Nejenže zlepší tepelný komfort uvnitř budov, ale díky zmírnění vlivů vysokých letních teplot dochází také k prodloužení životnosti střešních fólií.

Komerční sdělení Fatra, a.s.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email