City Campus Ostrava zdobí Černou louku

17. 3. 2023

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Klastr umění a designu – City Campus Ostrava na Černé louce – se v pondělí 13. února otevřely studentům. A nejen jim. 

Kampus se rozkládá na téměř čtyřech hektarech. Jeho výstavba trvala tři roky. O průběhu a náročnosti výstavby jsme již dříve psali. Areál patří mezi novodobé top stavby regionu. Je pořádným krokem ke zkvalitňování a modernizaci výuky. Rozšiřuje atraktivní studijní obory pro vysokoškoláky. Významně posiluje pozice Ostravy coby univerzitního města. Vnitřní a venkovní prostory však využije i široká veřejnost. Zaběhat si na unikátním zavěšeném běžeckém oválu, absolvovat taneční hodinu, poslechnout si špičková hudební vystoupení, překonat lezeckou stěnu, holdovat míčovým hrám v hale velikosti tří basketbalových hřišť – to je jen zlomek možností.

City Campus propojil centrum Ostravy s Novou Karolinou, Havlíčkovým nábřežím na levém břehu řeky Ostravice a jistě nebude trvat dlouho kdy se tak stane též s Dolní oblastí Vítkovic. Je pokračující transformací hornického města v moderní metropoli. Halda strusky za Divadlem Antonína Dvořáka se postupně přeměňovala. Nejdříve v podloží horské dráhy, dále kout divoké přírody, až po muzeum stavebních miniatur a výše zmíněný kampus.

Za samostatnou zmínku stojí Komorní sál s výtečnou akustikou pro 242 posluchačů. Několikavrstvá konstrukce se skládá z materiálů různých hmotností a různé hustoty se vzduchovými mezerami. Jde o samostatný celek, tzv. budovu v budově. Mezi železobetonovými sloupy jsou vyzdívky z těžkých vápenopískových cihel. Po obvodu jsou předstěny ze sádrokartonových konstrukcí. Tím se střídají materiály odlišné hmotnosti i hustoty se vzduchovými mezerami. Na stejném principu střídání materiálů jsou řešeny i podlahy a strop.

Už nyní je jisté, že miliardová investice v podobě dvou budov městského univerzitního kampusu se zázemím pro sport, umění a inovativní vzdělávání byla nanejvýš potřebná. Proto: studentky a studenti nejen z Moravskoslezského kraje, studujte na Ostravské univerzitě!

Text a foto: Zdeněk Svoboda

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email