V areálu Kolibiska už jsou k vidění první stavby

22. 12. 2022

Po více než 40 letech vzniká ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP) zcela nový areál s názvem Kolibiska. První stavby, které pracovníci muzea v předchozích letech transferovali z jejich původních stanovišť, si mohou návštěvníci Valašské dědiny prohlížet už od podzimu letošního roku.

Ještě sice není možné podívat se dovnitř, ale přesto je i vnější prohlídka staveb, které jsou často vůbec posledními svého druhu, lákavým zpestřením návštěvy areálu VMP. Nejzajímavější a také největší stavbou je hájovna z Valašské Bystřice. V její blízkosti se již nachází například několik chlévů z Nového Hrozenkova a z Bylnice.

Objekty jsou opatřeny informačními cedulkami a pokud se návštěvníci chtějí dozvědět o budoucím areálu něco víc, QR kód je navede k podrobným informacím o tom, co vše tam vzniká a co se do budoucna chystá.

Nový areál Kolibiska bude navazovat na Valašskou dědinu a jeho hlavní náplní je v časovém vymezení od konce 18. století do poloviny 20. století představit podoby horského zemědělství, salašnictví, různé způsoby zpracování dřeva jako zdroje obživy či pohled na rekreační a turistické využití Beskyd v minulosti.

Otevření nového areálu, jehož součástí budou také prvky moderní architektury, je naplánováno na rok 2027 a předpokládané náklady na jeho realizaci jsou ve výši více než 200 milionů korun.

Zdroj: Valašské muzeum v přírodě

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email