Čtvrt století (!) mezinárodní konference Dřevostavby

6. 3. 2024

Neuvěřitelných 25 let bude mít za sebou mezinárodní konference na téma Dřevostavby. Stane se tak ve dnech 26. a 27. března 2024 ve Volyni za pořadatelství tamní Vyšší odborné školy a Oblastní kanceláře ČKAIT České Budějovice.

Stavební systém budoucnosti, dřevo, surovina moderního člověka a ekologie, úspory energií, suchá výstavba, to jsou tradiční témata, určená architektům, projekčním, investorským a realizačním firmám, dále řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům i široké odborné veřejnosti. Na pořadu obou dní je celkem 31 přednášek odborníků ze Švýcarska, Rakouska, Kanady, Finska, Slovenské a České republiky. Předpokládá se účast opět přes 700 návštěvníků.

Vyšší odborná škola (VOŠ) byla ve Volyni založena v roce 1996. V letošním školním roce tam studuje přes 80 studentů z celé České republiky. VOŠ vznikla při Střední průmyslové škole (SPŠ), která vyučuje již od roku 1864. Letos si tedy připomíná 160 let od svého vzniku. Od roku 1933 probíhá výchova a výuka ve škole postavené ve funkcionalistickém slohu. Vzdělávací programy na VOŠ v tomto roce jsou: Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce, Nízkoenergetické a pasivní objekty. Pro zájemce o studium můžeme doplnit, že uzávěrka přihlášek do prvního kola je 31. května 2024 a do druhého kola 15. srpna 2024. Přijímací pohovory se budou konat v termínech 26. až 27. června a 29. srpna 2024.

Díky tradici a za organizace obětavých školních i mimoškolních pracovníků pod vedením ředitele VOŠ a SPŠ, RNDr. Jiřího Homolky, přesáhly věhlas a popularita škol, jejich absolventů i zmíněná konference hranice naší republiky. Ve Volyni navíc působí detašované pracoviště Technické univerzity Zvolen, které každoročně provozuje bakalářské studijní programy – Tvorba a konstrukce nábytku a Dřevěné stavby.

Mgr. Zdeněk Svoboda

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email