Přinášíme přehled odborných akcí Studia Axis

28. 2. 2024

STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve všechny zájemce z řad odborné veřejnosti na akreditované vzdělávací akce, které se budou konat během prvního pololetí roku 2024.

Přehled akreditovaných školení:

5. 3. 2024 – úterý – od 9 do 16:30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/

7. 3. 2024 – čtvrtek – od 9 do 14 h
Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství /Praha/

19. – 20. 3. 2024 – úterý a středa – od 9 do 17 h
Obnova památek 2024 – střešní krajina /Praha/

4. 4. 2024 – čtvrtek od 9 do 14 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a jednotné environmentální stanovisko (JES) /Praha/       

11. 4. 2024 – čtvrtek – od 9 do 14 h
Nový stavební zákon /Praha/

24. – 25. 4. 2024 – středa a čtvrtek
Podzemní vody ve vodárenské praxi 2024 /Rychnov nad Kněžnou/

14. 5. 2024 – úterý – od 9 do 13 h
Závady obalových konstrukcí budov a fotovoltaiky z požárního hlediska /Praha/

16. 5. 2024 – čtvrtek – od 12 do 17 h
Nový stavební zákon /Olomouc/

21. 5. 2024 – úterý – od 9 do 16:30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/

23. 5. 2024 – čtvrtek – od 9 do 16 h
Školení pro technický dozor stavebníka, stavební dozor a stavbyvedoucí /Praha/

30. 5. 2024 – čtvrtek – od 9 do 14 h
Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče /Praha/

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na webu: www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádá školení, semináře, kurzy, konference, prezentace či odborné exkurze a stavební poradenství. Jeho akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastní i akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Každému účastníkovi školení vystavuje „Osvědčení o absolvování“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email