ČZU otevřela unikátní pavilon se zelenými fasádami

15. 11. 2023

Kampus České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se koncem září rozrostl o novou budovu demonstrující principy udržitelného rozvoje. Jde o Pavilon environmentálních studií, kterému opticky dominují zelené fasády, složené ze třinácti druhů rostlin v celkovém počtu 12 300 kusů. Závlahu obstarává sofistikovaný systém hospodaření se srážkovou vodou.

Nízkoenergetický pavilon budou využívat odborníci z Fakulty životního prostředí, kteří už při jeho návrhu a realizaci uplatnili některé trendy a technologie přispívající k adaptaci sídel na dopady klimatické změny. „Náš pavilon není jen důkazem dnešních technologických možností, je sám i svébytnou a důležitou laboratoří, kde naši vědci a studenti budou moci využité postupy zkoumat, hodnotit a optimalizovat,“ řekl u příležitosti zahájení provozu rektor ČZU, profesor Petr Sklenička.

Aplikace různých forem zelených fasád se závlahovým systémem a rovněž využití dešťových a šedých vod přináší (nejen) esteticky atraktivní řešení, které snižuje energetickou náročnost budovy, ale zároveň zlepšuje mikroklima a koloběh vody.

Samotná budova svojí kompozicí respektuje ráz kampusu, zachovává tvar fasád původních budov a končí organickou křivkou. Stavbu završuje zelená střecha s extenzivní i intenzivní výsadbou, vhodná také jako místo k setkávání u nejrůznějších příležitostí. Pokročilý systém pro nakládání s dešťovými a šedými vodami zahrnuje jejich předúpravu a venkovní akumulaci v podzemní i povrchové nádrži, odkud voda proudí k přečištění v kořenovém filtru a k další úpravě a distribuci. Celý systém je zdrojem pro závlahu zelených střech i fasád s možností využití pro splachování WC.

Výstavba nového pavilonu za 269 milionů korun byla hrazena ze zdrojů ČZU a z finančního programu Ministerstva školství na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny veřejných vysokých škol.

(red)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email