DB Schenker díky fotovoltaice ušetří 3 400 000 Kč ročně

24. 4. 2024

DB Schenker je původem německá firma, odnož německého Deutsche Bahn. Zabývá se všemi druhy logistiky kromě železniční. Pro fotovoltaiku se ve společnosti DB Schenker rozhodli z několika důvodů, kterými byly úspory nákladů za energie, souznění s ESG kritérii, které budou v ČR povinnou součástí provozu řady firem, a možnost nabíjení firemních elektroaut vyrobenou energií.

Logistické centrum DB Schenker se nachází západně od Prahy u obce Nučice jako součást velkého průmyslového parku. Fotovoltaiku si nechali nainstalovat od společnosti S-Power Business Solutions.

Od návrhu k realizaci

Projekt dodavatel zahájil zpracováním kompletní projektové dokumentace. Díky kvalitnímu projektu si dodavatel a klient ověří proveditelnost a výnosnost řešení, zjistí se úskalí, která může instalace a provoz elektrárny přinést, aniž by klient riskoval mnohamilionové investice.

Klient rovněž posoudí kvalitu práce na menším projektu za zlomek nákladů, lépe se rozdělí náklady i celý proces na etapy a zajistí se včas veškerá stavební příprava, čímž se eliminují případné vícenáklady nebo zdržení během instalace. Taktéž proběhne příprava na vypsání dotačního titulu, aby jeho získání bylo s detailními podklady už jen formalita. Finálně se pak zajistí ucelená dodávka a dodavatel ručí za celé dílo.

V případě elektrárny pro DB Schenker se projektová dokumentace zpracovala a podala na stavební úřad do 3 měsíců od odsouhlasení finální varianty řešení.

Součástí dokumentace byly obchodně technická konzultace navrhovaného řešení,kontrakt na projekt,kompletní příprava podkladů pro distribuci,smlouva o připojení, kontrola objektu realizace (střecha + elektro), výstupy z kontrol pro projekční oddělení, kontrola a koordinace statických posudků s navrhovaným řešením, elektro projektová dokumentace, stavebně technická dokumentace, požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) a kompletní administrace stavebního povolení.

Z hotové dokumentace vycházelo, že instalací fotovoltaické elektrárny o velikosti 849 kWp firma ročně ušetří 3 400 000 Kč na provozu. Návratnost řešení tak bude 5 let.

V současném nastavení budovy se počítá se 40% přetoky do sítě, které by se mohly využít pro nabíjení aut. Ve výhledu je také pořízení chytrého bateriového úložiště, které by přispělo k nezávislosti celého provozu. Díky kvalitně zpracované dokumentaci klient získal dotaci, která mu pokryla 35 % celkové ceny řešení.

Tomáš Holomoucký (ředitel společnosti DB Schenker): „Chtěli jsme udělat něco pro rozvoj udržitelnosti a nezávislosti našeho provozu i celé firmy. Rozhodli jsme se k tomu využít plochy střech všech tří budov logistického centra – administrativní budovy, skladové haly a nové skladové haly.“

Přípravy a instalace

Instalace trvala asi 2 měsíce, kdy probíhaly pravidelné týdenní kontroly. Při nich vedoucí stavby se zástupcem investora kontroluje práci proběhlou za uplynulých sedm dní. Ověřují, že nedošlo k odchylce od projektu, řeší a dolaďují technické záležitosti, plánují následující kroky podle aktuální situace.

Důkladná kontrola probíhá i na konci instalace. Jakmile ji vedoucí stavby prohlásí za hotovou, zkontroluje se funkčnost, provede se revize a předání stavby investorovi. Poté se žádá u distributora ČEZ o funkční zkoušky. U takto velkých fotovoltaických elektráren to trvá 2 až 3 týdny. Pokud dopadnou kladně, požádá se o tzv. umožnění provozu pro ověření souladu (UPOS), kdy oficiálně začíná výroba energie.

Instalace fotovoltaické elektrárny DB Schenker v Nučicích je významným krokem k udržitelnosti a energetické efektivitě firmy. Ročně díky ní uspoří 3,4 milionu korun. Díky použití inovativních technologií projekt navíc zlepšuje ekologický otisk společnosti a posiluje její konkurenceschopnost.

Máte zájem o kvalitní zpracování projektové dokumentace? O realizaci velké fotovoltaické elektrárny? Velký fotovoltaický systém s tepelným čerpadlem či bateriovým úložištěm? Přejděte na web firmy.s-power.cz nebo volejte +420 222 701 258 ve všední dny mezi 9:00 a 18:00.

Komerční sdělení S-Power Energies, s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email