Děkujeme za gratulace k 30. výročí časopisu Střechy-Fasády-Izolace

13. 3. 2024

V březnu letošního roku je tomu 30 let od doby, kdy začal na trhu odborných periodik vycházet specializovaný časopis se zaměřením na střechy a pláště budov. Původní název Střechy i záměr zakladatele, pana Josefa Bordovského, se postupně rozrůstal o další témata, a především o čtenáře a stabilní partnery z řad odborné veřejnosti i výrobních či obchodních firem z Česka i Slovenska. Právě do jejich výročních gratulací se nyní můžete společně s námi začíst.

Ivan Dvořák (cechmistr Cechu KPT ČR, člen redakční rady)
Posledních 30 let vnímám jako dobré roky pro řemeslo i pro společnost obecně. Jako řemeslník bych chtěl říct, že časopis Střechy-Fasády-Izolace splnil mnoho úkolů a cílů, které si dal, a jiné má samozřejmě ještě před sebou. Vždy propagoval řemeslo, kvalitní materiály a výrobce, a spojil nás. Díky časopisu se navázaly kontakty mezi řemeslníky a vysokými školami či projektanty a náš obor se dostal obecně do povědomí, což bylo důležité. Chtěl bych popřát časopisu dalších nejméně třicet let. Za cech se budeme snažit úroveň časopisu nejen udržet, ale i pozvednout.

Jakub Kollár (marketingový ředitel společnosti KJG)
Spoločnosť KJG, a.s., praje k jubilejnému tridsiatemu výročiu časopisu Střechy-Fasády-Izolace len to najlepšie, aby sa držal svojej odbornej práci, ktorá je dôležitá k informovaniu čitateľov a ďalších minimálne tridsať úspešných rokov pôsobenia na trhu. Jedno veľké ĎAKUJEME praje KJG TEAM.

Richard Mlýnek (mistr pokrývač, člen redakční rady)
Třicet let časopisu „Střechy“ jde vnímat z více stránek. Zajímavý pohled se nabízí ve vztahu časopis vs. pracovníci na střeše. Vzniklo paralelní spojení, které mělo podobný vývoj. Časopis se začal formovat v černobílém provedení na obyčejném papíře a po 30 letech to už je v barvě a na „kladívkovém“ papíře. Noví živnostníci začali s obnošeným domácím oblečením a teď se oblíkají do montérek šitých na míru pro dané řemeslo. Ten, kdo se před 30 lety vyučil řemeslu, je dnes na vrcholu své profesní kariéry. V prvních ročnících časopisu byla snaha navázat na historii řemesel. Dnes se vše ubírá k novým trendům a budoucnosti střech. Přeji časopisu hodně nových čtenářů, kteří jej chápou jako doplňkové vzdělání s informacemi o všem novém a o tématech, které doba přináší.

Ondřej Haška (obchodní a marketingový ředitel společnosti SATJAM)
Ke třicetiletému výročí časopisu za celý SATJAM přejeme především mnoho spokojených čtenářů a mnoho dalších úspěšných let. S titulem Střechy-Fasády-Izolace spolupracujeme již mnoho let, čehož si velmi vážíme. Považujeme jej za jediné nezávislé odborné médium v oblasti střech. Nedávný přechod pod nového vlastníka vnímáme jako impuls pro zatraktivnění magazínu, a hlavně oslovení nových čtenářů. Těšíme se, že budeme i nadále pokračovat v aktivní a stejně spolehlivé spolupráci jako dosud.

Ing. Jitka Šefránková (ředitelka veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo)
S časopisem Střechy-Fasády-Izolace jsme začali spolupracovat hned od vzniku našeho veletrhu v roce 1999. Společně jsme tedy prošli dlouhou cestu 25 let příjemné spolupráce, kdy jsme měli vždy tzv. dveře otevřené pro naše články o přípravách veletrhu a mohli jsme čtenáře informovat po celý rok o všech novinkách, které k danému ročníku chystáme. A zástupci časopisu zase využili možnost mít na veletrhu svoji expozici a potkat se tak se svými čtenáři a partnery naživo na největší události v oboru. Ráda bych za celý náš organizační tým popřála časopisu minimálně dalších 30 úspěšných let plných inspirativních článků, rozhovorů a reportáží z krásných realizací střech i fasád.

Ing. Eduard Jamrich (předseda Cechu strechárov Slovenska, člen redakční rady)
Už prvé predstavenstvo cechu v roku 1997 rozhodlo o tom, že je dôležité nadviazať kontakt s vydavateľom a redakčnou radou česko-slovenského časopisu Střechy-Fasády-Izolace a že každý člen cechu bude pravidelne dostávať tento odborný časopis. Spolupráca cechu a vydavateľa je toto celé obdobie troch desaťročí stále veľmi aktívna. Časopis poskytuje informácie o uskutočnených a pripravovaných akciách cechu, rozhovoroch a zabezpečuje ich propagáciu pre širokú odbornú verejnosť. Je dôležité pripomenúť veľký benefit pre členov cechu, ktorý im redakcia časopisu poskytuje, pretože majú možnosť a priestor sa v časopise prezentovať formou odborných článkov a informácií o svojich firmách a realizáciách. Časopis je platformou na vzdelávanie a bez neustáleho vzdelávania, obohacovania sa a získavania nových poznatkov si nemožno predstaviť navrhovanie a realizovanie spoľahlivých striech, ich komponentov a doplnkov. A práve preto už 27 rokov členská základňa cechu mesačne dostáva poštou odborný časopis Střechy-Fasády-Izolace, kterého vysoká odborná úroveň a kvalita článkov spĺňa všetky predpoklady vzdelávania členov cechu a možnosť získať nové aktuálne poznatky v problematike striech. Prajeme časopisu veľa čitateľov a redakčnej rade množstvo kreatívnych nápadov a spolupracovníkov, ktorí pochopia, že vzájomnou spoluprácou s Vami sa dostanú do povedomia širokej odbornej strechárskej verejnosti. Veľa úspechov.

Ing. Jiří Šála, CSc. (specialista na tepelnou ochranu budov, člen redakční rady)
Časopisu přeji dobrou kondici a úspěšný přechod do digitální doby. V průběh let jsem vnímal, že se zaměření časopisu různě vyvíjelo. Objevovaly se zejména informace o realizovaných stavbách, což čtenáře vždy zajímá, a k tomu byly častým tématem poznatky o chybách nebo doporučení správných řešení. To jsou oblasti a směry, díky kterým se časopis stal velice reálným a praktickým. Osobně bych do budoucna uvítal více článků obecnějšího zaměření, které zachycují aktuální trendy v oboru.

Ing. Jaroslav Štok (technický ředitel společnosti SFS Group CZ)
Překvapilo mne, že časopis Střechy-Fasády-Izolace slaví už 30. výročí. Čas zkrátka letí. Pro firmu SFS pracuji od roku 1996 a v časopise jsem od začátku mého působení v oboru vždy vyhledával zajímavé odborné informace. Osobně si z minula pochvaluji spolupráci s Ing. Alenou Georgiadisovou, zajímavé bylo rozšíření odbornosti časopisu o fasády, izolace, a hlavně o dřevostavby. Věřím, že spolupráce s novým týmem redakce bude neméně plodná. Přeji vám pevné zdraví a věrné čtenáře.

Josef Krupka (specialista na průzkumy a posudky plochých střech, člen redakční rady)
Myslím si, že časopis zaměřený na obor střech bude mít stále o čem psát. Přeji mu mnoho potentních autorů, mezi které už bohužel tolik nepatřím, ale pokusím se tento deficit napravit. Jako jedinečné médium v oboru, který máme všichni moc rádi, má časopis určitě potenciál leccos pěkného a užitečného udělat. Vůbec bych se nebál o jeho budoucnost, která je v rukou nových generací.

Dr. Ing. Petr Jůn (specialista na hydroizolace staveb a konstrukcí, člen redakční rady)
Přál bych časopisu, aby se mu dařilo naplňovat vizi odborného technického periodika, které bude nabízet atraktivní a čtivý obsah, dostupný také v online podobě. Důležitým posláním časopisu by nadále měla být rovněž spolupráce s cechy a podpora řemesel i společná snaha změnit pohled široké veřejnosti na řemesla jako taková.

Josef Bordovský (zakladatel časopisu, čestný člen redakční rady)
Když jsem před 30 lety časopis zakládal, přicházelo na trh ohromné množství nových materiálů, které řemeslníci, ale ani technici většinou neznali. Naší ambicí bylo psát o nich srozumitelně a technicky správně. Dnes je technologií také obrovské množství, ale stejně tak přibylo neověřených informací a „dobrých rad“. S novinkami se tak znovu nepracuje správně, problémů na střechách neubývá, řemeslníků je čím dál méně, a normy nahrazují firemní technické listy. I proto nemám o témata na dalších 30 let obavu. Navíc vidím, že vyrostli noví mistři klempíři, pokrývači i tesaři, na jejichž práci je radost pohledět. Od nich se může další generace učit. Držím palce redakci i novému vydavateli.

Martin Hora (marketingový specialista společnosti Střechy COMAX)
Časopis Střechy–Fasády–Izolace vnímáme v naší firmě jako jediný opravdu odborný časopis ze světa střech. Kromě odbornosti musíme vyzdvihnout i přístup nového šéfredaktora Tomáše Svobody, proto s nimi rádi spolupracujeme. Časopisu přejeme minimálně dalších 30 let života!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email