Biosolární střechy

13. 3. 2024

Maximálního využití zelené střechy a fotovoltaických panelů dosáhneme tak, že obě tyto technologie zkombinujeme dohromady. Hovoříme pak o takzvané biosolární střeše.

Mezi hlavní výhody tohoto řešení se řadí zvýšení výkonu fotovoltaických panelů, které dosahují ideálního výkonu při teplotě 25 °C. Při vyšší teplotě se jejich výkon snižuje. Povrch střešní hydroizolace se může v závislosti na typu fólie rozpálit na 60 až 80 °C. Rostliny pomocí transpirace svoje okolí ochlazují, a tak zabraňují snížení výkonu panelů. Za rok se jedná v průměru o zvýšení výkonu o zhruba 4 až 5 %. Negativně na panely působí i polétavý prach, který může snížit jejich účinnost až o 10 %. Rostliny tento prach zachytávají a tím čistí vzduch, čímž pozitivně působí i na lidské zdraví. V ideálních podmínkách snižují objem polétavých prachových částic v ovzduší až o 30 %.

Významná výhoda biosolární střechy spočívá rovněž v přitížení nosné konstrukce hmotností vegetačního souvrství. Konstrukce tedy není kotvena bodově, ale je plošně zatížena. Navíc nedochází k žádným zásahům do střešní hydroizolace, která zůstává neporušená. Díky plovoucímu stínu, různým vlhkostním poměrům a intenzitě oslunění se s biosolární střechou pojí vyšší míra biodiverzity než na běžných extenzivních střechách.

Světový lídr v oblasti zelených střech, společnost Optigreen, nabízí ve svém sortimentu systémové řešení pro biosolární střechy v několika variantách. Jednak se standardními panely montovanými na konstrukci o sklonu 10 až 20° a dále s takzvanými bifaciálními (oboustrannými) panely, které lépe během dne rozloží výkon panelů a tím méně zatěžují přenosovou síť. Součástí dodávky je bezplatný návrh rozmístění panelů na střeše, který musí splňovat jak podmínku dostatečného přitížení, aby byla konstrukce stabilní a odolná vůči větru, tak i dostatečné rozestupy mezi jednotlivými řadami panelů.

To vše je důležité z toho důvodu, aby se mohla na střeše provádět údržba. Zejména není žádoucí, aby docházelo k růstu takové vegetace, která by mohla postupem času panely zastínit a tím snížit jejich výkon. Na přiložených obrázcích je střecha rodinného domu osazená přitíženou biosolární střechou, na které jsou fotovoltaické panely namontovány na hliníkové konstrukci o sklonu 15°.

Komerční sdělení EKROST, s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email