Dialog mezi dvěma rozdílnými stavbami

27. 4. 2022

Památkově chráněný farní kostel sv. Štěpána v rakouském Sierningu během své více než pětisetleté historie zažil řadu architektonických stylů a mnoho stavebních proměn v blízkém i vzdálenějším okolí. Jedna významná změna se nedávno odehrála i v jeho těsné blízkosti. Po více než 50 letech totiž dosloužila stará fara a linecká diecéze rozhodla o výstavbě zcela nového farního centra s názvem FOKUS.

Projekt dostala na starost kancelář ARKFORM v čele s jejím zakládajícím partnerem, Klausem Landerlem, který bydlí nedaleko Sierningu, a jeho blízké okolí tak důvěrně zná. V kostele svatého Štěpána byli oddáni jeho rodiče a Sierningem také projíždí cestou do své kanceláře v Linci. Při plánování nemohl pominout potřeby místních obyvatel, z nichž řadu zná osobně a kteří farní centrum hojně využívají. „Pokud plánujete veřejně žádaný prostor, měl by vznikat jako vyrovnaná substance chtěného a prospěšného. Obzvlášť pokud novostavba bude v těsné blízkosti historické budovy, stejně jako je tomu v případě FOKUSu,“ upřesnil Klaus Landerl.

Vznikly tak například výbory pro výstavbu kuchyně a společenské místnosti, skrze které se mohl zaměřit na pragmatickou funkčnost nového centra. Dialog na úrovni architekti – budoucí uživatelé je pro ARKFORM vlastní. Tímto způsobem již přeměnili řadu společensky významných objektů a prostranství po celém Rakousku. FOKUS není výjimkou a obohacuje aktivní život obyvatel Sierningu. Přízemí patří mládeži. Prostor u vchodu z hlavního náměstí je v podstatě velkým uceleným prostorem pro akce. Dvojitá stěna vlevo nabízí úložné prostory pro mobiliář a otevřená kuchyně s jídelnou, která se nachází vpravo, je vyhrazena pro povídání, pečení a oslavy.

Architekti však rovněž museli zohlednit, že nová budova bude v bezprostřední blízkosti kostela ze 14. století. Vznikl tak dialog na druhé, architektonické úrovni. Zdánlivě neslučitelné formy, navíc v památkové zóně, jsou spolu v překvapivě vyrovnané harmonii. Na jedné straně stojí vrcholně gotický kostel, vystavěný z mohutných vápencových bloků. A na straně druhé farní centrum s odvětrávanou fasádou z kompozitních desek PREFABOND a dvouplášťovou hliníkovou střechou ze svitkového plechu PREFALZ ve shod­ném bronzovém odstínu. Barevná podobnost, přírodní materiál a netradiční pojetí jsou pro obě stavby totožné a možná i díky tomu si dnes cen­trum Sierningu bez ani jedné z nich nedokážou místní obyvatelé představit.

Nudných a okoukaných materiálů je mnoho. Novodobé tvarosloví budov je ve srovnání s tím historickým rovněž nudné a až okázale jednoduché. Ve studiu ARKFORM se nechtěli svazovat dobovými stereotypy a zkusili si více hrát s geometrickými tvary: výrazné, několikrát lomené střešní přesahy i zalomené stěny, ostré až špičaté kontury. Zvláště nápadné jsou bronzově zbarvené předsunuté hroty střešních přesahů, které opticky obepínají oltářní niku sv. Štěpána.

Tvořeny jsou z desek PREFABOND, které lze s milimetrovou přesností usadit v jakékoliv poloze a jakémkoliv úhlu, a to jak v relativním, tak absolutním pojetí. Jsou vysoce robustní díky sendvičové konstrukci, kdy dva hliníkové plechy jsou strojově nataveny a nalisovány z obou stran na polyetylenové jád­ro. Desky se lepí, šroubují nebo nýtují a lze je tónovat do de facto jakéhokoliv barevného odstínu, stejně jako střešní pásy z hliníkového plechu PREFALZ. Na střeše farního centra jsou instalovány v minimálním sklonu, a jsou proto viditelné pouze z vyšších míst v okolí. Nicméně i tak spolehlivě plní funkci vodotěsné střechy a opticky dotváří noblesní materiálový high-tech obraz současnosti.

FOKUS stojí na místě, kde kdysi stával robustní třípatrový kamenný dům. Když kolem něj procházíte, dopadá světlo na matně se lesknoucí bronzovou fasádu s každým krokem trochu jinak. Změny tvaru a směru stavební struktury vás nutí podívat se na ni blíže. Z hlavního náměstí, od obecního úřadu i od prodejny zmrzliny hned pod kostelem. Každý roh, každý záhyb zapadá na své místo a ze všech stran má co nabídnout.

Země: Rakousko
Objekt, místo: farní centrum FOKUS, Sierning
Typ stavby: novostavba
Architekti: ARKFORM
Realizace: Dach Zach
Typ střechy: PREFALZ
Barva střechy: bronzová
Typ fasády: PREFA hliníková kompozitní deska PREFABOND
Barva fasády: bronzová
Fotografie a výkresy: Croce & WIR

Komerční sdělení PREFA.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email