V Děčíně vzniká první solární elektrárna na střeše nádraží

15. 11. 2021

Správa železnic zahájila během října ve stanici Děčín východ realizaci vůbec první fotovoltaické elektrárny na střeše nádražní budovy. S dokončením se počítá ještě letos. Pilotní projekt prověří možnosti aplikace fotovoltaiky v českém drážním prostředí.

Záměr na využití plochy střechy k instalaci fotovoltaických panelů vznikal ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Její Výzkumné energetické centrum zpracovalo v letech 2019–2020 projekt, který prověřoval i možnost ukládání elektrické energie do baterií a případný prodej přebytků do rozvodné sítě. Jako nejvýhodnější se ukázala varianta s přímou výrobou elektřiny k pokrývání okamžité spotřeby v nádražní budově.

Na střechu objektu ve stanici Děčín východ bude umístěno 60 fotovoltaických panelů s celkovou plochou přibližně 106 m2. Instalovaný špičkový výkon elektrárny bude činit 24 kW. Případné přebytky elektrické energie se budou převádět do lokální distribuční sítě Správy železnic. Pokud spotřeba v objektu v budoucnu poroste, bude možné montáží dalších panelů zvyšovat i výkon elektrárny.

Ještě před samotnou instalací součástí elektrárny bylo nutné provést statické posouzení konstrukce krovu a jeho zesílení. Ke zprovoznění nového zdroje by podle předpokladů mělo dojít do konce letošního prosince. Pilotní projekt zároveň poslouží i k získání zkušeností s aplikací fotovoltaiky v drážním prostředí, která přináší ve srovnání s běžnými komerčními elektrárnami určité odlišnosti. Projekt se například musel vypořádat s otázkou tzv. bludných proudů na elektrifikované trati.

Zdroj: Správa železnic

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email