Dřevěný kostel v Řepištích skrývá trámy z roku 1424

18. 6. 2020

Odborníci z Národního památkového ústavu (NPÚ) v minulých dnech vydali zprávu o tom, že dřevěný kostel sv. Michaela archanděla v Řepištích na Frýdecko-Místecku skrývá několik trámů z roku 1424. Jedná se zatím o nejstarší dochované trámy použité při výstavbě dřevěného kostela v Česku. Datace byla prokázána pomocí dendrochronologie, tedy letokruhové analýzy.

Z roku 1424 pocházejí dva trámy ze severní strany lodi, jeden trám ze západní stěny sakristie a jeden trám z východní stěny presbytáře. Přesnou dataci skácení jedlí použitých na tyto trámy umožnil přítomný podkorní letokruh. Obnově předcházel archeologický výzkum, který přinesl nové poznatky o stavebním vývoji kostela.

„Odběr vzorků pro dendrochronologický výzkum proběhl ve dvou fázích. V první fázi po sejmutí šindelového pláště byly pořizovány fotografie čel nároží trámů. Následně ve druhé fázi byly odebírány vzorky při výměnách poškozených prvků. Fotografie i vzorky pak byly zasílány do brněnské laboratoře DendroLab, kde je zpracoval Ing. Josef Kyncl,“ uvedl vedoucí oddělení specialistů Tomáš Nitra z územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě.

Celkem odborníci odebrali 21 vzorků pro dendrochronologický výzkum. Další kromě výše uvedených z roku 1424 ukazují na raně novověký původ. Vzorky (zejména z presbytáře) jsou datovány do 1. poloviny 17. století a 90. let 17. století. Zbylé pocházejí z doby další větší obnovy kostela po roce 1819. Potvrdilo se již předchozí dendrochronologické datování z roku 2014, kdy byly datovány prvky horních partií lodi, krovu a věží kostela. Nová zjištění umožní zpřesněnou interpretaci stavebního vývoje kostela, kterou pracovníci NPÚ předloží v připravovaném odborném článku.

Během obnovy zkoumali také zachované nápisy na trámech nesoucích hlavní věž v prostoru krovu. Celkem 62 nápisů psali zvoníci, když vyzváněli zemřelým. Novější se vrstvily na starší, jež byly i průběžně mazány. Uvedeno je vždy jméno zemřelého a datum pohřbu. Méně často se objevují záznamy o opravách kostela. První nápis je z roku 1883 (Johan Adamus zemřel dne 28. Maja 1883), poslední z roku 1990 (NATŘENA STŘECHA A VĚŽE 1990 Šp.). Odborníci zatím v žádném jiném kostele v kraji podobný jev nezaznamenali.

Po opravách roubení a dalších dřevěných konstrukcí byl kostel znovu pokryt a opláštěn šindelem ve světlé barevnosti bližší původnímu stavu. Smrkový šindel je položen ve dvou vrstvách a natřen světlým ochranným prostředkem. Šindelem byly opět opatřeny i cibule obou věží, čímž kostel získal, oproti předchozímu oplechování, autentičtější podobu.

Celková obnova kostela v Řepištích zahrnovala i sanaci kamenného základového zdiva z valounů. Po sejmutí šindelového pláště byly vyměněny poškozené trámy roubení lodi. Zejména na západní straně, kde dlouhodobě zatékalo. Ostatní strany roubení lodi, presbytáře a sakristie byly pouze výběrově doplňovány. V jižní vstupní předsíni bylo cihelné zdivo zpětně vyměněno za dřevěné roubení. Opravena byla i dolní část konstrukce věže a z větší části také její zvonové patro, stejně jako konstrukce sanktusníku. Krov zůstal v podstatě bez zásahu s tím, že vazné trámy byly posíleny o středový průvlak. Byla repasována všechna okna a u vnitřních dveří do sakristie a předsíně bylo obnoveno fládrování, z větší části byla navrácena vnitřní kamenná dlažba.

Restaurátory byla dále obnovena například kazatelna či hlavní oltář. Pro kostel byly odlity nové zvony, protože ty starší železné z doby po druhé světové válce budou součástí expozice dochovaných prvků v krovu kostela.

Zdroj: zpráva Národního památkového ústavu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email