Budovy škol dominují přihláškám do Stavby roku Středočeského kraje 2020

24. 6. 2020

Do 7. ročníku soutěžní přehlídky Stavby roku Středočeského kraje 2020 se přihlásilo 27 staveb, což je nejvíce v historii přehlídky. Soutěží stavby různých velikostí a funkcí. Stavby hodnotí sedmičlenná odborná porota. Slavnostní udílení titulů a dalších cen se uskuteční v září 2020 v Kutné Hoře.

Soutěž vypisuje tradičně Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž zároveň organizuje, dále s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

V letošním ročníku mezi přihlášenými převažují stavby základních škol a mateřských škol v celkovém počtu deseti staveb. V pestré typologické paletě staveb Středočeského kraje také najdete 4 průmyslové a výrobní objekty, celkem 3 kulturní a sakrální stavby, zastoupení zde mají stavby technické i dopravní infrastruktury, stavby pro zdravotnictví, ubytování, služby, sport i rodinné domy.

Přihlášené stavby ve Středočeském kraji má celkem 23 měst a obcí. Po dvou želízcích v ohni mají Dobříš, Kladno, Líbeznice a Sedlčany.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2020

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Odborná porota pracuje ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová (KÚSK), předsedkyně poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt (Nadace ABF), Ing. Václav Mach (ČKAIT), Ing. Petr Nicek (SPS ČR), Ing. Ladislav Brett (ČSSI), Ing. Pavel Němec (HK SČ), doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc. (OA). Porota navštíví v rámci hodnocení během července všech 27 přihlášených staveb.

Vyhlášení výsledků Stavby roku Středočeského kraje 2020

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v září 2020 v GASKu v Kutné Hoře. Hlavním oceněním je titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 a dále Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji. Odborná porota dále navrhuje udělení zvláštních cen. V soutěži je udělována také Cena veřejnosti, stavbě oceněné v hlasování široké veřejnosti. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2020 postoupí přímo do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2021.

Přihlášená i oceněná díla Stavby roku Středočeského kraje 2020 budou k vidění na výstavách i dalších doprovodných akcích v regionu.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

Hlavní foto: ZŠ a ZUŠ Líbeznice, foto uvnitř článku: Pavilon ZŠ Mníšek

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email