Dvacet pět let spojených s kotvením izolací plochých střech

12. 1. 2018

Když mne před 25ti lety požádal kamarád žijící ve Švédsku zda bych nepomohl s exportem švédskému výrobci kotevních prvků pro kotvení izolací plochých střech, tak jsem netušil, že toto spojení bude mým budoucím pracovním a částečně i životním osudem.

V roce 1993 jsem se vypravil do Švédska „na seznámenou“, kde jsem viděl na tu dobu perfektně organizovanou automatizovanou výrobu kotevních prvků značky Iso-Tak, která byla v té době ve Skandinávii dominantní.

Výroba mne sice nadchla, ale po zjištění cenových relací ve Švédsku jsem byl částečně skeptický, a to i z poměrně silné konkurence značek SFS, Ejot a Etanco na našem trhu.

Naštěstí mi byly poskytnuty konkurenčně přijatelné ceny a hlavně majitelem firmy mi bylo dáno jedno velice pravdivé životní moudro a to, že komodita ploché střechy je „neverending story“, než se v republice opraví všechny stávající ploché střechy, tak ty prvně opravené budou potřebovat již novou sanaci a do toho bude dynamický nárůst nových projektů s plochou střechou.

V té době jsem si „myslel své“ s tím, že to rok vydržím a pak se uvidí. Dnes beru s povděkem a pokorou toto moudro a z „one man company“ se staly dvě prosperující firmy (Frodl Group s.r.o. a Guardian FRS a.s.), které ročně na náš trh dodají kotevní prvky na cca 2 mil. m2 plochých střech.

Od roku 1993 jsou hlavním předmětem naší činnosti dodávky kotvících systémů izolací plochých střech a to jako výhradní zástupce výrobce kotevního systému Iso-Tak,ke kterému se později přidal i systém Guardian.

Dnes s úsměvem hodnotím historii, kdy jsem v rámci akvizice zjistil, že pro spoustu projektantů a firem bylo kotvení izolací plochých střech naprostou neznámou, což se postupně měnilo, zejména s nástupem hydroizolací z měkčeného PVC.

V té době nebyla věnována potřebná pozornost dnes již nezbytně nutným, základním požadavkům na kvalitní kotvení hydroizolačních pásů jako jsou například výtažné zkoušky, korozní odolnost kovových částí kotevního prvku, kvalita hydroizolačního pásu, výpočet sání větru a v neposlední řadě nezbytná certifikace, či známé hodnoty všech instalovaných komponentů.

Taktéž za toto období se zvýšila tloušťka tepelných izolací, výrazně vzrostl počet dodavatelů hydroizolačních materiálů, přibylo výrobců kotevních prvků, a to i těch, kteří se snaží ne vždy korektní cestou a rádoby kopírováním přiblížit světově známým a výrobci hydroizolačních materiálů uznávaným značkám.

Kvalitní kotevní prvek se pozná i tím, že renomovaní výrobci hydroizolačních pásů si vybírají tyto prvky ke zkouškám svých materiálů a i výsledky těchto zkoušek často implementují do svých certifikátů, čímž je dána jistota, že spojení hydroizolace s kotevním prvkem je prověřeno a dává záruku kvality.

Vzrůstající trend náročnosti se zaměřením na kvalitu, efektivnost a ochranu životního prostředí nutí výrobce hydroizolačních materiálů k permanentnímu vývoji svých produktů, což se týká i kotevních prvků značek Iso-Tak a Guardian, jenž v rámci svého vývoje dokáží nabídnout produkty, které jsou chráněny patenty a některé z nich jsou ve svém použití výjimečné. Rád bych představil některé z široké řady těchto produktů, které se nejvíce používají.

Základní řadou jsou u nás nejvíce prodávané klasické kotevní hmoždinky, které se od délky 15 mm až do délky 705 mm, což umožňuje prokotvení izolace až do tloušťky izolantu 1m.

Z důvodu dosažení lepších hodnot a zvýšení efektivnosti se vyrábí kotevní hmoždinky s trny, které se vyznačují v konečném efektu hlavně snížením spotřeby kotevních prvků, menšího počtu svarů hydroizolace a snížením časové ztráty vlastní realizace, což má v konečném důsledku příznivý ekonomický efekt.

V dnešní době je v převážné většině projektů zakomponováno kotvení spádové izolace, rozháněcích klínů, či odrážecích klínů, a k tomuto mají systémy Iso-Tak a Guardian varianty kotvení, které jsou bezkonkurenční a výrazně šetří pracnost a montážní čas s konečným ekonomickým efektem.

Šrouby TIA –  jedná se první a nejstarší z těchto systémů, který má dvojí provedení závitu šroubu s tím, že menší závit šroubu se zakotví do betonu a po větším závitu se šroubováním teleskopu nastaví svěrná délka kotevní hmoždinky v potřebném rozsahu. Takto jedním kotevním prvkem prokotvíme rozdílnou tl. izolantu až v rozsahu 105mm.

Kotevní prvek ASTL nebo RH-TIF – tyto kotevní prvky jsou modernější a jde o naprosto unikátní kotevní prvky pro kotvení spádové izolace do betonu, kde se pomocí speciálního provedení šroubu s maticí uvnitř hmoždinky neztrácí teleskopický efekt. Rozsah svěrné tloušťky jednoho kotevního prvku je až 110 mm takže například pro spádovou izolaci od 160 mm do 815 mm je zapotřebí pouze 9délek kotevního prvku, když při běžném kotvení je zapotřebí cca 34 různých délek kotevních prvků, které se musí sestavit dle svěrné tloušťky izolantu v kotveném místě. Kotevní prvek se dodává jako předmontovaný.

V neposlední řadě se pozvolna prosazuje na náš trh indukční kotvení pod názvy Isoweld a Guardianweld, které se ve světě již běžně používá. Toto kotvení hydroizolace PVC, TPO-FPO a EPDM má oproti klasickému kotvení zejména základní odlišnosti v tom, že není nutno kotvit v přesazích hydroizolace, není závislost na šíři hydroizolačního pásu a hlavně nedochází k perforaci vlastní hydroizolace.

Díky nezávislosti na šířce fólie dochází k výrazné úspoře v celkovém množství kotev a spojů hydroizolace. Rovněž odpadá nutnost samostatného kotvení tepelné izolace. Tento systém je možno používat i za mírného deště. Další nespornou výhodou tohoto indukčního kotvení je nízká náročnost na počet pracovníků při realizaci, což zejména v dnešní době, kdy je nedostatek pracovních sil, není zanedbatelný faktor.

Tento indukční systém byl u nás poprvé použit firmou IzoDol s.r.o. ve spolupráci s Fatra a.s., a to v roce 2013 na objektu mateřské školy v Praze, kde byla použita folie Fatrafol  810/V 1,5mm v maximální vyráběné šíři této folie PVC 2,05 a to se spádovou tepelnou izolací z pěnového polystyrénu EPS.

Uvádím zde jenom nepatrnou část možností kotevních systémů Iso-Tak a Guardian které je možno doplnit podpůrným servisem a to zejména technickým poradenstvím, výtažnými zkouškami, výpočty sání větru, předmontáží kotevních prvků do trapézového plechu, zapůjčením kotvících automatů včetně dostupnosti potřebného montážního nářadí. Samozřejmostí je, že oba systémy jsou držiteli EU certifikátu ETA a amerického certifikátu FM

Při hodnocení uplynulého 25ti letého období mohu konstatovat, že došlo k výraznému pokroku v komoditě izolací plochých střech a jsem rád, že firmy Frodl Group s.r.o. a Guardian FRS a.s. přispívají k tomuto trendu.

Značky Iso-Tak a Guardian mají na našem trhu své renomé, o čemž svědčí jejich použití na nespočtu významných projektů, za které mohu například jmenovat mimo běžné bytové výstavby, nespočet logistických a obchodních center, výrobní závody, automobilky Škoda, letiště Praha, lanovka na Sněžku, Amazon a mnohé další.

Josef Frodl

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email