Evoluce v Říčanech: Velké stavby musejí mít povinně zelené střechy

23. 11. 2020

Průlomovou novinku přinesla změna územního plánu města Říčany, kterou během listopadu schválili tamní zastupitelé. Rozhodli o tom, že všechny nové stavby se střešní plochou nad 300 metrů čtverečních budou muset mít vegetační neboli zelené střechy. Jde zejména o využití širokého spektra zeleně na střechách skladových hal, výrobních objektů nebo velkých prodejen.

Město Říčany dlouhodobě investuje do opatření, která stabilizují či zlepšují životní prostředí ve městě a jeho okolí. Velký důraz dává na zelenou (zeleň) i modrou (voda) infrastrukturu u městských investic. Radnice přitom maximálně využívá dotační tituly. Zelenou střechu má nový Stacionář Olga (viz ilustrační foto), ozdobí rozestavěnou mateřskou školu Větrník nebo tři budovy základní školy na Komenského náměstí. Zelenou energii dodávají panely na střeše úřadu Komenského náměstí a v přípravě je projekt fotovoltaické elektrárny na střeše základní školy u Říčanského lesa.

„Šetrnější stavby jsou budoucností. Udržitelnost životního prostředí je jedním ze základních cílů územního plánování. Myslím si, že zelené střechy jsou jednoznačným přínosem architektuře i životnímu prostředí a nazrál čas je aktivně prosazovat,“ uvedl starosta Vladimír Kořen s tím, že úprava se týká nových a větších staveb, jejichž stavebníci získají i výhody. Zelená střecha se jim bude započítávat do procenta zeleně, zároveň se připravují státní dotační programy právě na jejich budování.

Velká diskuze se vedla o charakteristice střechy. Ve hře byly intenzivní zelené střechy se systémy zavlažování a vrstvou substrátu minimálně 25 centimetrů a střechy extenzivní s vrstvou přes 15 centimetrů. Rozdílné jsou pak i druhy výsadby – zatímco prvně jmenované umožní vlastníkům na střechách vysadit i keře či vyšší trvalky, pro ty druhé jsou typické koberce rozchodníků, netřesků nebo mateřídoušek či konikleců. Nakonec zvítězila kompromisní druhá varianta.

Splněním podmínky vegetační střechy s trvale udržitelnou zelení si pak stavebník může polovinu výměry střechy započítat do celkového procenta zeleně. Maximálně lze takto nahradit ¼ požadované zeleně na pozemku. To může některým stavebníkům velmi usnadnit situaci zejména při malé velikosti pozemku. Hranice velikosti střechy od 300 metrů čtverečních byla stanovena po důkladné úvaze jako optimální hranice mezi rodinnými domy a jinými stavbami, zejména komerčního charakteru.

„Samozřejmě jsme zkoumali i ekonomické dopady. A našli jsme studie, které prokazují relativně krátkou dobu návratnosti investice. Nicméně uvažujeme ještě o dalších motivacích – třeba v oblasti stočného nebo daně z nemovitosti,“ doplnil starosta, podle kterého je další vhodnou alternativou vybudování střešní fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaika je dokonce v rámci územního plánu Říčan možným řešením tam, kde například sklon či konstrukční systém zelenou střechu nedovolí.

Navržená regulace střech přitom není absolutně limitní, stále dává široký prostor pro výslednou podobu střechy či řešení přebytečného odvodu dešťových vod. Právě dešťová voda dělá Říčanům velký problém. Nemají centrální dešťovou kanalizaci a voda ze střech se tak často promíchá s fekáliemi ve splaškové kanalizaci a musí se čistit na čistírně odpadních vod, část odpadní vody z bezpečnostních přepadů pak končí dokonce v přírodě. Zelené střechy dokáží právě velkou část srážek zadržet a využít.

„Pod Říčany spadají také velká logistická centra u dálnice D1. Za letních dní působí jako radiátory. Ve dne se rozpálí a večer pak nad nimi stoupá horký suchý vzduch. Ovlivňuje to městské mikroklima a někteří věří, že se negativně mění i místní počasí,“ dodal Vladimír Kořen, který si uvědomuje, že Říčany mohou vzhledem k průlomovému rozhodnutí očekávat nejen porozumění, ale i soudní žaloby.

Téma zelených střech je přitom obsaženo v základních národních i nadnárodních dokumentech z oblasti udržitelného rozvoje a ekologie. Implementace požadavku na zelené střechy je zároveň i krokem k naplnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody. Záměr změny územního plánu radnice konzultovala s Ministerstvem životního prostředí ČR i s odborníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Cílem zavedení regulace je omezení tepelných emisí do okolí, zlepšení mikroklimatu, zadržení vody či energetická úspora staveb.

Zdroj: tisková zpráva města Říčany

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email