Rozčarovanie z obnovy plochej strechy za šikmú

2. 12. 2020

Ploché strechy vykazujú už od dávna značné riziko najmä z hľadiska hydroizolačnej techniky. Objekty bytových domov sú spravidla vo veľkej miere prestrešené plochými strechami. Z hľadiska porúch je jedno, či sú to radové, alebo vežové domy. K veľkosti týchto bytových domov zodpovedá aj množstvo obyvateľov, to znamená, aj inak povedané, zodpovedá veľké množstvo kritikov a odborníkov, keď im plochá strecha zateká.

V tomto príspevku poukážeme na príklad odstránenia poruchy plochej strechy prestrešením šikmou strechou za účelom odstránenia poruchy. Jestvujúca plochá strecha od doby, kedy bola daná do užívania, vykazovala poruchy, ktoré sa prejavovali zatekaním pri dažďoch. Prevládol názor od užívateľov objektu, že jestvujúcu plochú strechu treba nahradiť novou šikmou strechou. Avšak táto skutočnosť realizácie obnovy dopadla ešte horšie, ako keď šikmá strecha nebola zrealizovaná.

Všeobecné údaje o predmetnej streche

Päťpodlažný bytový dom panelového konštrukčného systému bol pôvodne zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Následne bola nad plochou strechou v rámci obnovy bytového domu zrealizovaná šikmá strecha s ponechanou plochou strechou. Predmetná šikmá strecha pozostávala z nosnej konštrukcie riešenej pomocou drevených nosných prvkov. Šikmá strecha so skladanou plechovou krytinou je valbového tvaru so značným sklonom viac ako 15 °.

Odvedenie šikmej strechy je vonkajšími podstrešnými polkruhovými žľabmi. Pôvodná plochá strecha bola odvodnená vnútornými strešnými vtokmi. V prípade prestrešenia objektu boli priestory sociálnych zariadení jednotlivých bytov vetrané pomocou vetracích šácht ukončených nad strešnou rovinou. Pri obnove bytového domu boli vetracie šachty ukončené ako v prípade plochej strechy nad jej úrovňou. Pri takejto úprave strechy vznikla dvojplášťová strecha so vzduchovou vrstvou, v ktorej boli vyústené vetracie šachty. Takéto riešenie s realizáciou mení vlastnú klímu vzduchovej vrstvy, k čomu nezodpovedá riešenie horného plášťa dvojplášťovej strechy. V tomto podstrešnom priestore – vo vzduchovej vrstve – je predmetná klíma hygienicky nevyhovujúca v dôsledku vytvárania priaznivých podmienok vzniku plesní a choroboplodných zárodkov.

Principiálna realizácia dvojplášťovej strechy ako výsledok nadstavby bytového domu s jednoplášťovou plochou strechou musí rešpektovať celkový pohľad na vzniknutú situáciu celého objektu a nemôže len riešiť problematiku vybraných konštrukcií. Principiálne riešenie prestrešenia objektu bytového domu s plochou strechou, s prestrešením šikmou strechou je vo veľa prípadoch zrealizované tak, že nerešpektuje fyzikálne zákonitosti takejto obnovy. Jestvujúca povlaková krytina plochej strechy je z asfaltovaných pásov a tepelnoizolačnú vrstvu tvorí pórobetónový panel.

Celý odborný článek, jehož autory jsou prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. a Ing. Jakub Čurpek, PhD. (SvF STU Bratislava), si můžete přečíst v listopadovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email