Fotovoltaika a ploché střechy

27. 3. 2024

Z pohledu fotovoltaiky je u ploché střechy důležité zvážit, jaký materiál bude tvořit samotnou střechu a také jak vůbec fotovoltaiku vybudovat. Důležitý je návrh a potřeba zákazníka. Dobrým návrhem umístění a orientace panelů lze docílit větší využitelnosti elektrické energie přímo na místě výroby. Dostáváme se tím k tomu nejzásadnějšímu – mít partnera, který vše kvalitně připraví a vymyslí jak z hlediska maximalizace výroby a užitku v okamžiku spotřeby, tak v dlouhodobém průběhu celého roku. Dalším předpokladem je realizovat FVE tak, aby odolala působení větru a nepřetížila střechu.

Když položíte FVE-panely souběžně se střechou, bude na ně při velkém větru působit obrovská vztlaková síla. Na panel při orkánu je to i 250 kg. Minimálně stejnou zátěž musíte mít pod každým panelem. Když jsou panely na trojúhelníkové konstrukci, opět se do nich opře vítr a zase jde o obrovskou sílu, která je tlaková. Výsledek je ovšem stejný – nutnost velkého přitížení konstrukce střechy.

Pokud se dají panely na instalační „A“ konstrukce, zády k sobě, ani při velkém větru nejsou síly tak účinné a stačí daleko menší přitížení. Navíc směrováním východ–západ dojde k optimálnímu rozložení výroby v průběhu dne i celého roku a tím k lepší využitelnosti vyrobené energie na místě výroby. Z důvodu požární bezpečnosti je třeba dát pod elektrické plastové rozvaděče plechové misky, do kterých by v případě zahoření rozvaděče odtékal hořící plast a nezapálil střechu. Jde o místo s největším rizikem vzniku požáru.

U větších instalací než 10 kWp je podle nové vyhlášky nutno instalovat požární tlačítko, které odpojí FVE-panely, a zajistí, že nikde nebude větší napětí než 120 V a že se tedy celá FVE odpojí od domu a distribuční sítě. U bytových domů je optimální zajistit i měření jednotlivých spotřeb a předání vyúčtování do účetnictví domu, aby bylo možné přenést spotřebu energií na jednotlivé byty. Navíc by to mělo být na maximálně měsíční bázi a optimálně tak, aby každý měl přístup do portálu s aktuálními daty. Navíc je dobré mít v každém vchodě monitor s informacemi o výrobě a spotřebě domu.

V případě FVE a bytových domů je v ČR jen pár společností, které je umí kvalitně a plnohodnotně stavět. Jednou z nich je Česká síť, s.r.o. Podobně je tomu u firemních areálů. Jen je potřeba ještě pečlivěji vše řídit, protože v nových dotacích se omezují přetoky do sítě. Proto jsou důležité dostatečně velké baterie a řízení chování celé elektrárny jak podle počasí, tak spotřeby a případně ceny elektrické energie na trhu. U rodinných domů začíná být podle nově platných pravidel na dotace Zelená úsporám návrh a velikost baterií také stěžejní. Špatně navržená elektrárna bez baterií může mít návratnost „nikdy“, dobře navržená a řízená elektrárna s většími bateriemi klidně do 3 let. Nově se dotace snížily o 40 tisíc Kč, což není to nejhorší. Zlevnily se i komponenty a slušné firmy zlevnily celé elektrárny. Ale horší je podmínka maximálních povolených přetoků do sítě na úrovni max. 50 % výkonu panelů. A co je ještě horší, po celou dobu udržitelnosti (10 let) je nesmíte zvýšit ani při dostavění další elektrárny, nebo si pro další elektrárnu musíte pořídit další elektroměr a připojit jí na jiné odběrové místo.

V případě kvalitního návrhu to ale nemusí být až tak omezující podmínka. Díky bateriím lze vše řídit tak, aby se využila veškerá vyrobená energie a u prodejů na spotovém trhu maximalizoval výnos. Případně i za pevné ceny. Například u elektrárny s orientací východ–západ výroba téměř od rána do večera dosahuje 50 %. Navíc případné přebytky se prodají ve špičkách, kdy je výnos největší. Stejně lze postupovat i při jižní orientaci.

Chytrá elektrárna od České sítě to vše umí. Navíc ji lze řídit i průměrnou spotřebou a podle předpovědi počasí. Vyplatí se spolupracovat s firmami, které nabízejí pokrokové řešení, optimalizaci využití energie v místě výroby, řízení natápění bojlerů či tepelných čerpadel podle výroby nebo ceny el. energie. Ideálně umí udělat kaskádu – tepelné čerpadlo a další zdroj, například plynový kotel, a také řídit výkon nabíjení elektromobilů tak, aby to stálo co nejméně. Těmito chytrými řešeními se velmi významně zkracuje návratnost a roste spokojenost zákazníka.

Ing. Jaroslav Rada (Česká síť, s.r.o.)

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email