Pasivní monitorování plochých střech (1. díl)

29. 3. 2024

Pod výhradním zastoupením německé společnosti přinášíme do světa plochých střech to nejlepší z monitorování vlhkosti v plochých střechách. Nabízíme inovativní, přesný a jednoduchý systém měření vlhkosti v plochých střechách. Kombinací špičkového testu HV-SLD s nejnovější R.O.S.I. senzorovou technologií se nejen nedestruktivně zvenčí testuje celistvost střešní hydroizolace, ale také spolehlivě analyzuje vlhkost ve střešních vrstvách.

Díky jedinečné technologii od společnosti R.O.S.I. se můžete spolehnout na přesné výsledky měření, minimalizovat údržbu a servisní práce na vaší ploché střeše. Jedná se o certifikovanou bezkonkurenční prevenci před možným poškozením střechy.

Úvod do technologie R.O.S.I.

Bezúdržbový a robustní senzor R.O.S.I. čtení ze senzoru vám umožní získat hodnoty vlhkosti v ploché střeše nedestruktivně ze střešních vrstev. Technologie senzoru je patentovaná a splňuje vysoké požadavky normy RAL GZ 717. Po mnoha letech výzkumu a vývoje můžeme nyní nabídnout produkt, který umožňuje měřit vlhkost v izolačních vrstvách plochých střech nedestruktivně a nezávisle na okolních vlivech.

Předcházejte následným škodám způsobeným netěsnostmi a s tím spojenými nákladnými opravami střešních vrstev. Senzor je extrémně tenký, odolný a bezúdržbový. Data z měření lze získávat kdykoli nebo během pravidelných kontrol plochý střech, které jsou často opomíjeny. Kromě hodnot vlhkosti hlásí senzor také STOJATOU VODU v oblastech střešních vrstev.

Senzory lze instalovat do novostaveb, při rekonstrukci a lokální opravě, dodatečně do již zhotovených střech i do všech druhů tepelných izolací pro ploché střechy. Snímače R.O.S.I se umísťují podle individuálního instalačního plánu na místech, kde hrozí krátkodobé/dlouhodobé poškození vlhkostí. Majitel nebo správce objektu je ihned informován, jakmile je instalace senzoru dokončena.

Sledovat vlhkost v konstrukci můžete po trvání záruční doby a analyzovat historii dat. Servisní technik může dlouhodobě kontrolovat stavbu a rozpoznat problémy dříve, než se vymknou kontrole.

Funkčnost

Senzory jsou vyrobeny z materiálu citlivého na vlhkost. Když absorbují molekuly vody, snímač se automaticky nastaví na přesnou frekvenci. Tato frekvence se snímá pomocí snímače vlhkosti R.O.S.I. a převádí se na hodnotu relativní vlhkosti v procentech RF %. Údaje se zákazníkovi zobrazí v tabulce nebo grafu. Procento relativní vlhkosti se může pohybovat v rozmezí 45 % – 95 % (vysoká přesnost). Stojatá voda se zobrazuje při hodnotě RF vyšší než 100.

Všechny materiály senzoru mají extrémně dlouhou životnost. Aby se zabránilo riziku koroze, jsou měděné a stříbrné prvky snímače navíc opatřeny ochranným krytem proti korozi. Životnost materiálu snímače R.O.S.I. odpovídá minimálně životnosti střechy (30 let). Pomocí cloudového řešení se ukládají naměřená data senzoru, což umožňuje zjistit (monitorovat) vývoj obsahu vlhkosti ve vrstvách ploché střechy. Výrobky a koncepce jsou patentovány, technologie je chráněna zákonem o průmyslových vzorech a ochranných známkách.

Proč by měly být senzory instalovány?

Instalací senzoru lze monitorovat celou plochou střechu z hlediska poškození vlhkostí. To nabízí nepostradatelnou výhodu při převzetí zhotoveného díla a preventivní kontrole, v případě poškození třetí osobou, při reklamaci v záruční lhůtě na dílo. Dalšími benefity jsou nenáročná instalace a finanční náklady, které nezatěžují rozpočet ploché střechy.

Výhody pro vlastníky nemovitosti:
– nezávislá kontrola nad provedeným dílem,- získávání dat nejen po dobu záruky na dílo,
– minimalizace rizika poškození celé konstrukce střechy.

Výhody pro realizační firmy:
– výhoda oproti konkurenci,- důkaz o kvalitě provedeného díla,- kontrola nad dílem po dubu záruční lhůty,- prevence před poškozením třetí osobou.

Za předpokladu pravidelných kontrol vaší ploché střechy a získávání hodnot ze senzorů nabízíme tyto senzory všem našim zákazníkům ZDARMA v libovolném množství vč. Individuálního instalačního plánu a ukázky instalace na místě.

Komerční sdělení PM Roof

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email