Fotovoltaika: Jak na její efektivní výstavbu?

8. 4. 2024

Místo, abychom se zabývali tím, jaké technické specifikace by fotovoltaický systém měl splňovat – což je jasně dané novými vyhláškami, jako je nutnost požárního tlačítka pro systémy od 10 kWp, odpojování téměř přímo po panelech či dvou, přepěťové ochrany, chráničky a odpínače – zaměříme se na to, jak fotovoltaiku vybudovat s ohledem na nejlepší ekonomickou efektivitu. Cílem je dosáhnout co nejkratší doby návratnosti investice a zároveň poskytnout zákazníkům maximální užitek, přičemž všechny aspekty projektu musí být dokonale vyvážené.

Pokud postavíte příliš velkou fotovoltaickou elektrárnu, může sice pokrýt téměř celoroční energetickou potřebu zákazníka, ale na druhou stranu se doba návratnosti investice výrazně prodlouží. Tento scénář je obzvláště citelný mimo malé obce a obecní bytové domy, kde však velké dotace mohou celou situaci obrátit ve váš prospěch. Naopak, pokud zvolíte příliš malou fotovoltaickou elektrárnu, dosáhnete sice rychlejší návratnosti, ale zároveň nevyužijete plný potenciál systému a neoptimalizujete užitek pro zákazníka.

Největší úspory přináší pečlivé plánování

Zásadní není pouze celoroční produkce fotovoltaické elektrárny, ale především její schopnost produkci synchronizovat s aktuální spotřebou. To je klíčové zejména v dnešní době, kdy bez akumulace energie v bateriích nemá stavba FVE většinou smysl. Pokud se rozhodnete pro stavbu, ideální je zvolit kapacitu tak, aby dokonale odpovídala potřebám zákazníka, aniž byste museli přistupovat k předimenzování systému.

Umístění panelů hraje při optimalizaci výroby a spotřeby klíčovou roli. Panely orientované proti sobě na východ/západ budou efektivně pokrývat potřeby během různých částí dne, a navíc lze instalovat téměř dvojnásobný výkon, což ocení místa s větší spotřebou a malým střešním prostorem.

Využití oboustranných fotovoltaických panelů je jako „kouzlo“ pro rozprostření výroby energie během celého roku. Když z těchto panelů postavíte plot, získáte systém, který si i v těch nejtemnějších měsících, jako je prosinec, dokáže udržet výrobu na překvapivě vysoké úrovni – dosahuje skoro poloviny toho, co v nejúrodnějším měsíci, dubnu. A přechod od produkce energie ve dne k jejímu využití v noci? To už dnes není žádný problém díky moderním Li-Fe-PO4 (lithium-železo-fosfát) bateriím. Tyto baterie, které jsou nyní běžně dostupné a u některých dodavatelů, například u České sítě, nabízeny za příznivé ceny, tím překonaly svou minulou reputaci. Myšlenky, že jsou předražené a neefektivní, jsou dnes už jenom vzdálenou vzpomínkou. Ve skutečnosti ti, kdo takto argumentují, buď nejsou na běžné úrovni informovanosti nebo jednoduše nepochopili, jak tyto baterie správně integrovat do systémů.

Cena energie není pevně daná – liší se nejen mezi jednotlivými zákazníky, ale i v průběhu dne a ročních období. Během slunečných poledních a odpoledních hodin můžeme dokonce narazit na situace, kdy cena energie klesne do záporných čísel, zatímco ve večerních špičkách a s odstavením uhelných elektráren roste cena energie strmě nahoru. A to nemluvě o zimě, kdy je cena energie výrazně vyšší než v letních měsících. Navíc, jak už to bývá, elektrickou energii nakupujeme za vyšší cenu, než za kolik ji můžeme prodat.

Takže, když se bavíme o fotovoltaice, není úplně nutné se zaměřovat na maximalizaci roční produkce energie – s jednou výjimkou. Tou je schopnost uchovat si přebytečnou energii pro zimní měsíce. Ano, tohle je něco, co se skutečně dá řešit. Naše společnost Česká síť už na takových projektech pracuje a vypadá to, že ekonomicky jsou na dobré cestě. Předběžné odhady hovoří o návratnosti investice během osmi let, což je v kontextu fotovoltaiky velmi slibný výhled. V praxi se ukazuje, že největší úspory a ekonomické výhody přináší právě pečlivě načasovaná produkce a spotřeba energie. A pokud jde o náklady, nejdražší je vždy ta energie, kterou si musíte dokoupit.

Za současného nastavení dotací se vyplatí vytěžit z dané plochy maximum a sázet na co nejvyšší výkon. Současně se objevují omezení na přetoky energie – konkrétně se mluví o omezeních mezi 30 a 50 % pro většinu dotačních programů. Stavba fotovoltaické elektrárny orientované na jih pod ideálním úhlem 35° se může zdát jako skvělá myšlenka, ale je třeba mít na paměti, že výroba energie dosahuje vrcholu právě v době, kdy jsou ceny energie na svém minimu nebo dokonce záporné, což vytváří křivku v grafu podobnou „Řípu“ – s výrazným vrcholem o letním slunovratu. V kontextu návratnosti investice je důležité uvědomit si, že bez baterií se návratnost investice téměř nikdy nedosáhne. Baterie umožní využít ¾ vyrobené energie v místě výroby, u specifických spotřebitelů – venkovní bazén, mrazírna nebo klimatizace – je to ještě více.

Nechte si vypracovat profesionální energetickou koncepci

Mít plochou střechu se může ukázat jako nečekaná výhoda při plánování fotovoltaické elektrárny. Na stejné ploše můžete postavit systém orientovaný východ-západ, který bude mít dvojnásobný výkon ve srovnání s tradičním uspořádáním na jih. To se rovná dvojnásobku dotace, zvýšení produkce energie o 60 %, dvojnásobku dotace na bateriový systém a efektivnějšímu rozložení produkce energie během dne a roku s vrcholy v době jarních a podzimních rovnodenností. Jeden náš zákazník křivku grafu roční výroby přirovnal k „prsům Matky Boží“. Tento přístup se nejenže vyplatí z hlediska financí a efektivity, ale také zajímavě reaguje na sezónní změny – v zimě, kdy je poptávka po energii vyšší, dokážete vyrobit téměř dvojnásobek oproti letním měsícům, kdy je hodnota elektrické energie minimální nebo záporná.

Velikost baterie a její optimalizace jsou stále žhavým tématem diskusí. Ideální kapacita se pohybuje někde mezi dvouhodinovou produkcí energie a 24hodinovou spotřebou, ale vše závisí na konkrétním typu provozu a způsobu využití akumulované energie. Akumulace energie není omezena pouze na baterie, zahrnuje také bojlery, akumulační nádrže na teplou vodu nebo vytápění budov. Efektivní využití těchto zdrojů může přinést významné úspory nebo dokonce přímý zisk, který se může vyšplhat až do milionů korun ročně. Z tohoto důvodu je pro bytové domy, obce a firmy velmi prospěšné nechat si vypracovat profesionální energetickou koncepci od společnosti, jako je Česká síť. Taková analýza umožní nejen identifikovat nejefektivnější způsoby výroby energie, ale také najít cesty k optimalizaci nákupů energie, která musí být dodána z externích zdrojů.

Ing. Jaroslav Rada (jednatel společnosti Česká síť, s.r.o.)

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email