Hlavným naším poslaním je profesionalita strechárskeho remesla

10. 2. 2020

Už jedenásť rokov vedie Ing. Eduard Jamrich Cech strechárov Slovenska (CSS), ktorý bol založený v roku 1997 a môže sa pochváliť bohatou činnosťou i veľkou členskou základňou. V nasledujúcich odpovediach nám pán predseda zhodnotí uplynulé obdobie, načrtne plány pre rok 2020 a tiež prezradí, ako sa mu darí všetko zvládať a okrem iného aj odpočívať.

Pán predseda, vlani ste v pláne úloh cechu uviedli, že sa treba  venovať propagácii, poslaniu a kompetenciám CSS. Podarilo sa vám to?

Tieto úlohy, ktoré ste spomenuli  v otázke, sú každoročne našou ústrednou prioritou, sú to nosné úlohy činnosti cechu. A každoročne sa snažíme do týchto úloh vložiť čo najväčšie úsilie zo strany vedenia cechu, vložiť do nich maximálnu pracovnú energiu. Myslím, že našu snahu a obetavosť prezentuje fakt, že cech má za sebou 22 rokov úspešnej činnosti. Tešíme sa z našej širokej členskej základne, pretože iba vďaka členom cechu, ich priazni a sympatiám môžeme v činnosti pokračovať aj v roku 2020. Je to ich zásluha, že sa môžeme aj ďalší rok pripraviť na prácu v cechu.

Aktualizácia Pokrývačských pravidiel CSS bola tiež jednou z priorít na rok 2019, ako to prebiehalo a je už hotová?

S potešením môžem konštatovať, že pravidlá sa nám podarilo dostať do takého štádia spracovania, že v roku 2020 pristúpime k vydaniu a uverejneniu prvých kompletných kapitol. Očakávanie verejnosti, najmä členov cechu, bude naplnené. Postupne pracujeme na dokončení všetkých kapitol, ktoré budú tiež vydávané priebežne.

Veľkou bolesťou súčasnosti je nedostatok odborných pracovníkov. V tejto oblasti ste si v cechu vytýčili podporu odborného školstva. Ako prebiehala podpora v roku 2019 a aké máte ďalšie plány na pokračovanie?

Jednou z foriem podpory odborného školstva v rozvíjajúcom sa stavebnom ruchu na Slovensku a zviditeľnenia zaujímavých stavebných remesiel, vzhľadom na nedostatok odborných pracovných síl na našom trhu práce, je organizovanie súťaže žiakov odborných škôl v strechárskych profesiách počas stavebného veľtrhu Coneco. V roku 2020 to bude v poradí už 22. ročník Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou. Náš cech, ako jediné profesijné združenie, organizuje túto finančne náročnú súťaž zo svojich prostriedkov, respektíve z členských príspevkov svojich členov. Jarná súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Motto súťaže: Remeslo má zlaté dno.

V spolupráci so školami, ktoré sú združené v našom cechu, sa zúčastňujeme na rôznych odborných školských podujatiach, festivalch remesla, regionálnych súťaží, súťaží remesiel, akadémií. Na vybraných podujatiach cech prijal aj ponuku od škôl na prevzatie záštity. Túto aktivitu so školami považujeme za mimoriadne úspešnú, pretože ešte stále záujem o remeslo medzi mladými ľuďmi trvá, hoci už v menšej miere, ako sme boli zvyknutí v minulosti. Jedným z dobrých pocitov pre nás je to, že aj zásluhou cechu je medzi mladými ľuďmi motivácia pri ich rozhodovaní, aké povolanie si vyberú po skončení základnej školy.

Celý rozhovor s Eduardem Jamrichem si můžete přečíst v únorovém čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace. Aktuální číslo i další vydání časopisu si můžete objednat formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email