INFOTHERMA OSTRAVA: Místo pro prezentace, inspirace a vize

8. 11. 2023

Je zřejmé, že stojíme na prahu transformace celého energetického sektoru. Aby bylo dosaženo cenově dostupné energie pro všechny subjekty sdílející společný evropský prostor, bude nutná udržitelná a digitální transformace.

Z nedávno uvedené zprávy Evropské komise vyplývá, že do roku 2027 budou na všech komerčních a veřejných budovách instalovány solární fotovoltaické panely, a následně do roku 2029 na všech nově vybudovaných obytných budovách. V následujících pěti letech bude instalováno dalších 10 milionu tepelných čerpadel a do roku 2030 bude nahrazeno 30 milionu vozidel poháněných fosilními palivy vozidly s nulovými emisemi. K dosažení takto ambiciózního plánu musí Evropa vytvořit mnohem inteligentnější a interaktivnější systém, než máme v současnosti. Energetická účinnost a účinné využívání zdrojů, dekarbonizace, elektrifikace, integrace odvětví a decentralizace energetického systému bude vyžadovat obrovské úsilí.

Ale vedle této „velké“ energetiky existuje ještě ta „menší“, v žádném případě ne bezvýznamná část tohoto sektoru, ba právě naopak. Individuální spotřebitelé a jejich potřeba vytápět svá obydlí a mít dostupné zdroje elektrické energie. A zde se energetická účinnost a s ní spojené snižování emisí jeví stejně důležité jako u velkých zdrojů.

Jednou ročně, vždy v druhé polovině ledna, je Ostrava místem, kde se tradičně uskutečňuje významná specializovaná výstava, kterou odborníci z oboru a veřejnost již téměř tři desetiletí znají pod názvem INFOTHERMA. Její 29. ročník se uskuteční ve dnech 22. až 25. ledna 2024, opět na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Hlavním posláním výstavy je prezentovat nejmodernější produkty, aktuality a služby, které potenciálním zákazníkům dokážou snížit rostoucí náklady spojené s energiemi. Zároveň tato výstava ukazuje směry, kterými se bude problematika energií a úspor v nejbližší době ubírat. Je zřejmé, že bez inovací, chytrých řešení či změn v přístupu budou některé objekty dlouhodobě ekonomicky neudržitelné, nebo v nejlepším případě provozně extrémně nákladné.

Oborové členění výstavy jsme letos rozšířili mimo jiné i o chytrá řešení, sdílenou energetiku a energetický management, protože si myslíme, že právě tímto směrem se bude dnešní svět energií ubírat. Řada nových zařízení je a bude vybavena inteligentními technologiemi, které generují data, umožňují dálkové ovládání a sdílení dat. Očekává se, že počet aktivních zařízení IoT ve světě rychle poroste k doposud nevídaným číslům. Digitalizace usnadní bezproblémové interakce mezi různými aktéry, což spotřebitelům umožní těžit z domácích zdrojů energií. Spotřebitelé by se například mohli podílet na energetických komunitách a kolektivních sy­stémech vlastní spotřeby, přičemž by mohli získávat z nižších nákladů na elektřinu, než je nákup ze sítě.

Investice do digitálních technologií, jako jsou inteligentní zařízení IoT a chytrá měření, konektivita 5G a 6G, usnadní přechod na čistou energii a zároveň přinesou výhody našemu každodennímu životu. Tyto technologie nám například mohou pomoci při vizualizaci naší spotřeby energie v reálném čase a při získávání personifikovaných rad, jak ji snížit. Digitální nástroje mohou také pomoci regulovat pokojové teploty, nabíjet elektrická vozidla a řídit spotřebiče tak, aby využívaly nejnižší ceny energie při zachování pohodlného a zdravého vnitřního prostředí. Veřejné orgány mohou rovněž využívat digitální nástroje k lepšímu mapování, monitorování a řešení energetické chudoby, zatímco odvětví energetiky může optimalizovat své činnosti a upřednostňovat využívání obnovitelných zdrojů energie.

Na INFOTHERMĚ 2024, prostřednictvím vystavených exponátů, interaktivních prezentací, doprovodného programu, panelových diskusí a work­shopů, bude mít veřejnost možnost se seznámit s konkrétními implementacemi technologií v reálných příkladech, a získat tak inspiraci pro své projekty. Výstava by měla rovněž zohlednit ekonomické aspekty a návratnost investic, aby se potenciální zákazníci mohli informovaně rozhodovat.

Již nyní, podle ohlasů vystavovatelů, můžeme konstatovat, že je o prezentaci na Infothermě 2024 ze strany vystavovatelů velký zájem a výstaviště bude opět zaplněno.  Nedílnými součástmi výstavy budou opět zajímavý doprovodný program a internetová soutěž TOP výrobky Infothermy 2024.

Věříme, že výstava INFOTHERMA 2024 bude místem, kde se představí nejnovější současné trendy a ucelený vývoj v oblasti vytápění, úspor energií a obnovitelných zdrojů. Budeme rádi, pokud výstava bude nejen obchodním setkáním, ale i platformou pro širokou diskusi mezi veřejností a odborníky.

Připravili jsme některé novinky pro vystavovatele, u kterých věříme, že zvýší jejich propagace reklamní kampaní s možností vlastní prezentace se zajímavostmi a novinkami v nově vycházejícím newsletteru.

VIP-zóna v konferenčním sále zpříjemní čtyři dny strávené na výstavišti při jednáních mezi účastníky a hosty výstavy.

Všechny naše připravované projekty a informace můžete již teď sledovat na firemních profilech na Facebooku, LinkedInu a Instagramu. Zde se rovněž zábavnou formou v projektu INFOTHERMA UNIVERSITY snažíme nejen edukovat potenciální komunitu návštěvníků výstavy, ale pokusit se je i pobavit zábavnějším vzděláváním.

V případě zájmu o prezentaci na výstavě prosíme o vyplnění závazné přihlášky.

Bližší informace o dalších možnostech prezentace a reklamy Vám poskytneme e-mailem info@infotherma.cz nebo telefonicky +420 737 169 106

Srdečně zveme v lednu do Ostravy výrobce, prodejce, montážní a servisní firmy, odborníky, specialisty a návštěvníky, kteří se zajímají o moderní a zároveň úsporné bydlení, stavby a vše, co souvisí s vytápěním a úsporami energií. Přijďte se inspirovat, přijďte se přesvědčit, že Infotherma má již 29 let co nabídnout!

AGENTURA INFORPRES, s.r.o., pořadatel výstav Infotherma

www.infotherma.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email