Mezinárodní konference Defekty budov již popatnácté

23. 10. 2023

Již popatnácté se 23. listopadu 2023 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Sdružením výrobců pro ploché střechy.

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Přímo bude navazovat na loňský ročník zaměřený na fotovoltaiku.

První ročník v roce 2009 se konal u příležitosti udělení akreditace VŠTE pro bakalářské studium oboru Konstrukce staveb se zaměřením na izolace a rekonstrukce. Svými vystoupeními konferenci obohatili např. prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D., doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSs., a doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

Následující ročník v roce 2010 se nesl v duchu tématu Střechy, hydroizolace, prevence, tvorba norem a za cíl si kladl upozornit na rizikové materiály, konstrukce a technologie užívané v oblasti hydroizolací i střech, ukázat nejčastější příčiny defektů a shrnout zkušenosti z jejich oprav. Odbornou veřejnost mohly zajímat informace o přenosu získaných zkušeností do novelizované ČSN 731901 Střechy a tehdy připravované ČSN řady Hydroizolace. Novinkou třetího ročníku v roce 2011 bylo zvolení nového místa setkání. Místem setkání se stal areál VŠTE v Okružní ulici. Na konferenci se sešly legendy hydroizolací v České republice – vedle doc. Kutnara, Ing. Záviš Bozděch a Bedřich Centner.

Z dalších ročníků stojí za zmínku pátý ročník v roce 2013, kdy byla konference zaměřena na problematiku spojenou se zateplováním budov v souvislosti s plněním Směrnice EP a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD). Za přelomový ročník konference je možné považovat osmý ročník v roce 2016, kdy byly vybrané příspěvky zveřejněny v mezinárodních databázích SCOPUS a WoS. V roce 2020 se konference vzhledem k pandemické situaci neuskutečnila. Dalším zlomovým ročníkem je možné nazvat ten třináctý v roce 2021, kdy se konference uskutečnila hybridní formou. Čtrnáctý ročník v roce 2022 věnovaný problematice fotovoltaiky se uskutečnil také hybridní formou.

Letošní ročník bude probíhat pouze prezenční formou a bude opět specificky zaměřen na solární energetiku. Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně promění. V době zvyšujících se cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch budou hlavními tématy konference. V průběhu konference zazní příspěvky na téma nejčastějších poruch v souvislosti s instalací solárních systémů. Dále se seznámíme s jednotlivými solárními systémy a možnostmi akumulace energie, včetně správného zabudování, aby nedocházelo k následným defektům. Na letošním ročníku se podělíme o nové zkušenosti získané během posledního roku.

Moderátorem konference bude Dr. Hrzina ze Solární asociace. Odbornou garantkou konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština. Konferenční příspěvky budou zveřejněny na stránkách konference. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference.

Ing. Jan Plachý, Ph.D.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email