Jak izolovat šikmou střechu? Jděte nad krokve!

17. 5. 2024

Nadkrokevní izolace Austrotherm EPS a EPS NEO jsou polystyrenové desky s polodrážkou umožňující nadkrokevní izolaci šikmých střech bez snížení obytné velikosti podkroví.

Tepelněizolační plášť budovy má svou nezastupitelnou roli, neboť zajišťuje vnitřní tepelnou pohodu a minimalizuje energetické ztráty. Zároveň by měl předcházet problémům s kondenzací par, které mohou vzniknout např. v důsledku nesprávné skladby zateplení či působením tepelných mostů. Tepelná izolace střechy patří k nejdůležitějším částem zateplení budovy. Doporučovaná tloušťka této izolace se v minulosti zvyšovala až na současných 20 až 25 cm a u budov s téměř nulovou potřebou energie může překročit i 30 cm. K tepelné izolaci střešních prostor se tradičně využívá prostor mezi krokvemi. S rostoucími požadavky na zateplování se ovšem stává výška profilu krokve 15 až 20 cm nedostačující. Optimálním řešením tohoto problému je doplnění nebo nahrazení mezikrokevní izolace souvislou nepřerušovanou nadkrokevní izolací.

Zásady pro použití nadkrokevní izolace

Statika

  • montáž nadkrokevní izolace musí být dimenzována podle úhlu sklonu střechy, materiálu pláště a klimatických podmínek,
  • svou roli hraje i vzdálenost kotvení, velikost a hustota kontralatí a hloubka kotvení.

Tepelné parametry

  • tloušťka tepelné izolace musí být stanovena na základě tepelně-technického posouzení,
  • česká národní norma stanovuje požadavek na součinitel prostupu tepla v konstrukci šikmé střechy na U = 0,16-0,20 W/m2K, doporučená hodnota činí: 0,10-0,18 W/m2K.

Eliminace tepelných mostů

  • zaizolování i nad krokvemi eliminuje tepelné mosty a zajišťuje efektivní izolaci střešní konstrukce, neboť dojde k vytvoření souvislé a nepřerušované vrstvy.

Vlhkostní parametry

  • střešní konstrukce musí být větraná, aby bylo zajištěno dostatečné odvádění vlhkosti a vodní páry.

Nadkrokevní izolace Austrotherm EPS je spolehlivým řešením pro izolaci střešních konstrukcí. Jedná se o správnou volbu pro novostavby, ale i pro domy procházející rekonstrukcí. Její vlastnosti přispívají k energetické účinnosti budov, na kterou se v současné době klade stále větší důraz. Za jednoznačný přínos nadkrokevní izolace Austrotherm EPS a EPS NEO lze označit fakt, že se jedná o souvislou izolaci po celé ploše, čímž dochází k eliminaci tepelných mostů a zajištění energetické účinnosti střešní konstrukce. Nadkrokevní izolace nepřináší benefity pouze v exteriéru, kladné dopady lze nalézt i v interiéru, kde dochází k získání většího užitkového prostoru. V neposlední řadě nelze opomenout, že se jedná o pohledové řešení krovu, které nenaruší vizuál stavby.

Při výběru tepelněizolačních materiálů pro konstrukce nad krokvemi je klíčové, aby měly dostatečnou mechanickou pevnost. Produkty určené pro tuto aplikaci musí mít pevnost v tlaku nejméně 150 kPA při 10% stlačení (deformaci). Nadkrokevní izolace Austrotherm EPS/EPS NEO tento požadavek splňuje. Ani jedna, ze zmíněných izolací, neobsahuje HBCD, fluorovodíky (FCKWs), HFCKWs resp. HFKWs, a jsou tedy zdravotně nezávadné. Za pomoci nadkrokevní izolace od společnosti Austrotherm si můžete zajistit komfortní a udržitelné bydlení, které bude dělat radost vám i vašim blízkým.

Více informací na www.austrotherm.cz.

Komerční sdělení Austrotherm CZ, s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email