Jak na vnitřní dešťové svody?

31. 5. 2024

V rámci revitalizace panelových domů je často opomíjena otázka rekonstrukce dešťových svodů vedených středem domu. Mnohé starší městské domy mají dnes zateplenou plochou střechu a zrekonstruované interiéry. Ale také obsahují časovanou bombu v podobě 40 až 70 let neudržovaných vnitřních dešťových svodů. Vnitřní dešťový svod je zpravidla opravován, až když prosakuje a způsobuje škody.

Oprava může spočívat ve vybourání svodu a jeho nahrazení PVC-potrubím. Tento způsob znamená několikadenní přítomnost stavební firmy v domě spojenou s nutností vstupu pracovníků firmy do jednotlivých bytů, vybouráni stávajících svodů v bytech nebo na chodbách domů a instalaci nových, většinou plastových dešťových svodů. To vyžaduje přítomnost vlastníků bytů po dobu provádění stavebních prací a následný několikahodinový úklid v každém bytě a na chodbách po skončení stavebního zásahu. Často se bohužel vidí i lidová tvořivost v podobě různých trubek a hadic zasunutých do svodu. Přitom je možné stávající svod opravit bez bourání zdiva v jednotlivých patrech a bez nutnosti přístupu do bytů.

Máme zde na mysli opravu stávajícího dešťového svodu jeho vyvložkováním kompozitní vložkou RainFlex. Výhodou tohoto řešení je provedeni instalace bez bourání zdiva v jednotlivých patrech a bez nutnosti přístupu do bytů. Přistup je nutný pouze ze střechy a sklepa nebo suterénu domu. Vyvložkování svodu, včetně instalace střešní vpusti a napojení na kanalizaci v suterénu domu, trvá jen několik hodin a většina pracujících obyvatel si ani nevšimne, že v domě proběhla nějaká oprava. Další výhody tohoto způsobu opravy dešťového svodu spočívají v zachování stávajícího průměru a zlepšení průchodnosti svodu. Samotná vložka je vyrobena z jednoho kusu materiálu bez jediného spoje.

Konečně nelze zapomínat ani na bezpečnostní požadavky. Pokud se rozhodneme stávající potrubí dešťového svodu nahradit za nové PVC-potrubí, nevyhneme se menším nebo větším zásahům do konstrukcí domu. A zde již musíme dávat pozor, abychom neporušili některé z požárních předpisů týkajících se zejména chráněné únikové cesty nebo rozdělení na požární úseky.

Pokud potrubí vede společnými prostorami domu, zejména schodištích nebo chodbách, jedná se většinou o chráněnou únikovou cestu. Zde se podle požárně-bezpečnostních předpisů nesmějí nalézat žádné hořlavé materiály. Je proto zřejmé, že, pokud nahrazujeme například litinové potrubí plastovým, se dostáváme do konfliktu s dodržením požární bezpečnosti staveb. Pak je nutné potrubí zakrýt nehořlavým materiálem ze všech stran a tuto konstrukci nechat posoudit specialistou, zda splňuje požadovanou požární odolnost. To platí i v případě, že demontovanou konstrukci vracíme následně zpět. Za dodržení všech protipožárních opatření ve společných prostorách domu odpovídá jeho vlastník.

RainFlex – při vložkování stávajících dešťových svodů odpadá nutnost posuzování změn požárním specialistou a není nutné provádět jiná opatření na zajištění dodržení předpisů o požární ochraně staveb.

Přehrajte si naše přehledné video:

KDK eko IZOL – CZ, s.r.o.
Plochá střecha bez starostí www.kdkekoizol.cz
izolace@kdkekoizol.cz
+420 605 269 814

Komerční sdělení KDK eko IZOL – CZ, s.r.o.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email