Jak postupovat, když chcete mít (nejen) před zimou splněno?

27. 11. 2023

O defektoskopii i údržbě střech se dá hovořit dlouze. Dobrý příklad z praxe však řekne nejvíce. Proto jsme pro vás připravili konkrétní ukázku jedné z našich zakázek.

Společnost zakoupila starší průmyslový objekt, kde zřizuje novou výrobní halu. S podzimními srážkami se však ukázalo, že do interiéru na několika místech zatéká. Na základě doporučení nás zákazník koncem září oslovil.

PROHLÍDKA OBJEKTU

Technik si dohodl prohlídku na místě, abychom mohli doporučit nejvhodnější řešení pro konkrétní případ. Fóliová střecha na první pohled nebyla v nejhorším stavu.

Zcela zanesené vpusti i nálety však jasně napovídaly, že se o střechu (jak bývá zvykem) nikdo řádně nestaral.

Namátkovou kontrolou pak technik objevil mimo jiné hned několik separací ve svarech hydroizolačních pásů. Na místě jsme se dohodli na komplexním posouzení celého pláště, včetně defektoskopické kontroly jiskrovou a jehlovou zkouškou. Následující den byla klientovi předána nabídka.

POSOUZENÍ A DEFEKTOSKOPIE

Díky defektoskopickým metodám bylo na ploše čítající 4 400 m2 lokalizováno 88 separací svarových spojů a 16 perforací ostrým předmětem.

Dále pak uvolněné oplechování atiky, kabelové prostupy z UV nestabilního materiálu a klimatizační jednotky bez ochranných podložek. Ve výstupním protokolu jsme bohužel museli také upozornit na degradaci hydroizolační fólie, která se již v patě atiky projevuje tvorbou drobných trhlin.

LOKÁLNÍ OPRAVY

Na schůzce u předání protokolu a při konzultaci výsledků jsme byli požádáni o odstranění zjištěných závad. Předcházející defektoskopie nám umožňuje nejen rychle reagovat, což bylo pro zákazníka vzhledem k blížící se zimě stěžejní, ale také vytvořit nabídku oprav s garantovanou cenou. Tradiční obavy z vícenákladů tak zcela odpadají.

SPRÁVA A ÚDRŽBA

S degradací, jasně značící blížící se konec životnosti hydroizolace, lze předpokládat postupnou tvorbu nových poruch. Výměně hydroizolace se zákazník bohužel nevyhne. Díky objednávce pravidelných ročních servisních kontrol jsme však nyní schopni postup degradace sledovat. V rámci údržby budeme provádět také drobné lokální opravy, čímž lze nutnost výměny oddálit.

Zákazník tak nyní může komplexní renovaci střechy pouze zařadit do plánu a má potřebný čas se na původně neočekávanou investici připravit.

V tuto chvíli je střecha zkontrolována, vyčištěna, opravena a připravena na zimu. Další servisní kontrola je naplánována na říjen 2024. Zadání zakázky, která vyžadovala lokalizaci příčiny zatékání, odstranění nalezené závady, oddálení nutné výměny hydroizolace a minimalizaci rizika zatečení do výrobních strojů, je pro letošní rok splněno.

Více informací naleznete na našich stránkách www.spravastrech.cz.

Ing. Přemysl Pospíšil (technický ředitel, Česká Správa Střech, s.r.o.)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email