Kapitola Plechové krytiny už je súčasťou pokrývačských pravidiel

11. 10. 2023

Ing. Peter Orolin, výkonný riaditeľ Metrotile CE, s.r.o., Poprad, partnerský člen Cechu strechárov Slovenska a člen normalizačnej komisie, predstavil začiatkom septembra na odbornom seminári ŠACHTIČKY 2023 ďalšiu aktualizovanú kapitolu pokrývačských pravidiel cechu, venovanú tentokrát plechovým krytinám. Diskusné fórum moderoval Ing. Vladimír Regec, 1. podpredseda CSS.

Ing. Orolin pripomenul históriu noriem pre plechové strechy na Slovensku, z ktorých mnohé z roku 1987 platia dodnes. Zároveň zdôraznil rozdiel medzi plechovými strechami samonosnými a celoplošne podopieranými, ktoré sa však nepovažujú za klampiarsky výrobok. Zaoberal sa aj vývojom týchto krytín za posledných 30 rokov. Predstavil niektoré poznatky zo zahraničných a európskych noriem, ktoré sám preložil.

Hovoril o hrúbke na strechy používaného plechu a uviedol niektoré rozdiely. Hovoril o jednotlivých profiloch plechových krytín a upozornil na ich vlastnosti.

Zdôraznil dôležitosť dokumentu – vyhlásenie o parametroch krytiny, ktorým by mal výrobca deklarovať dané kvality výrobku. O to by sa však po­dľa jeho slov viac mali zaujímať koncoví užívatelia, ktorým o niečo drahšia krytina daných parametrov môže zaručiť väčšiu kvalitu a dlhšiu životnosť.

Zároveň považuje Ing. Orolin za dôležité pre projektantov, aby akceptovali nielen pokrývačské pravidlá a platné normy, ale tiež návod na montáž podľa výrobcov krytiny. Pokiaľ sa totiž nedodrží a strecha začne zatekať, ťažko sa to dá reklamovať.

Ďalšou veľkou témou, ktorá na seminári zaznela, boli druhy ocele, druhy krytín s organickým povlakom a ich technické parametre.

Podľa Ing. Eleny Fricové z firmy JAFFA z Námestova bol seminár veľmi zaujímavý. „Pre mňa bola podstatná informácia, že keď si odberateľ kupuje plechy na strechu, mal by dostať aj inštruktáž o montáži. Nie každý kupujúci je v cechu strechárov a mnohí podľa mňa nemajú o montáži ani poňatie. Druhov strešných plechových krytín je veľa a každá vyžaduje niečo iné. A keď sa nedodrží postup, nerobí sa pri určitých teplotách, tak sa ten plech zničí. Zaujala ma aj požiadavka, aby konečný odberateľ bol chránený. Napríklad dakto vám deklaruje, že predáva plech hrúbky 0,5, ale v skutočnosti je to len 0,45, alebo že je tam 275 gramov zinku, ale v skutočnosti je tam 80 alebo 120. A toto by sa malo dostať viac do povedomia odberateľov. Aby nielen predajcovia, ale aj výrobcovia uvádzali skutočné vlastnosti plechovej krytiny. Ja som jedna z mála, ktorá si objednala plech 275 gramov zinkoplech pod farbou, nútili ma do nižších gramáží, ale povedala som, že do toho nepôjdem. On sa dá zákazník oklamať, ale to je dvojsečná zbraň. Čiže či idete podľa dákych vesmírnych zákonov, alebo nejdete. Či chcete zákazníka odžubať a veľa zarobiť, alebo radšej zarobíte menej, ale fungujete voči zákazníkovi férovo.“

Doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD., zo Stavebnej fakulty STU Bratislava vidí prínos seminára v informáciach, ktoré je treba rozširovať pre verejnosť, tak aby sa napríklad pri verejnom obstarávaní dali použiť. „Je dôležité, aby obstarávatelia vedeli, aké podmienky majú dať do zadania verejného obstarávania, a na druhej strane, aby sa to dalo v rámci normy odkontrolovať, že či sú materiál a postupy v reálnej stavbe skutočne použité,“ uviedol doc. Palko s tým, že o podobných témach prednáša aj na vysokej škole svojim poslucháčom.

Ing. Orolin na záver uviedol, že pri príprave tejto časti pokrývačských pravidiel vychádzal aj zo svojich viac ako 25ročných skúseností. „Okrem toho som dal dohromady informácie zo všetkých možných zdrojov. Teraz ide o to, dať to do písomnej formy a uložiť niekde, kde sa na to nielen naši členovia môžu pozrieť. Mnoho týchto informácií nikde nenájdete, a hlavne skúsenosti z praxe sa neučia ani na vysokých školách, nie sú v normách, ani v žiadnych iných materiáloch. O samonosných strešných krytinách, ktoré sa u nás síce montujú posledných 30 rokov, ale stále sú nové, zákazníci nevedia, aký je v tom rozdiel. Je potrebné ich usmerniť, aby nedochádzalo ku konfliktom. Samonosné strešné krytiny sa riadia jednou normou, ale ostatné plechové krytiny sa riadia inou normou. A tam vznikajú hádky a nedorozumenia. Je veľmi dôležité, aby boli jasne dané parametre, a to v tejto kapitole napísané máme a dá sa s tým pracovať. Všetci sme sa totiž v priebehu diskusií zhodli, že keď vznikne nejaký problém, reklamácia, niet sa čoho chytiť. Ale teraz máme spracované presné pravidlá a už budeme mať čoho sa chytiť,“ uzavrel Ing. Orolin.

Anna Vidiševská

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email