Klempíři ze Stochova bodují v soutěžích a dokončují nové centrum

12. 6. 2020

S přesvědčením, že české ručičky stále mají (nejen) v českých zemích budoucnost, se o výchovu mladých klempířů i dalších řemesel starají odborníci Střední školy služeb a řemesel ve středočeském Stochově. Škola, která se může pyšnit mimo jiné úspěchy svých žáků v prestižních soutěžích, prošla od svého založení v roce 1991 složitým vývojem. Dnes je moderní střední odbornou školou, která letos dokončuje unikátní projekt „Centrum vzdělávání klempířů“.

Velkým tématem posledních týdnů ovšem byla také pandemie onemocnění Covid-19 a opatření vlády proti jeho šíření, která v polovině března zcela zastavila výuku na školách všech typů. Novým fenoménem se stalo distanční vzdělávání pomoci nejrůznějších on-line nástrojů. „Žádná forma dálkového vzdělávání není plnohodnotnou náhradou klasické denní formy vzdělávání, což je markantní právě u učebních oborů, kde 50 % výuky představuje odborný výcvik, tedy praktické činnosti. Pokud ale pomineme tento největší problém, lze říct, že distanční vzdělávání zvládáme velmi dobře,“ říká ředitelka školy Jaroslava Pichová.

Učitelé podle ní pracovali s obrovským nasazením, profesionalitou a zodpovědností, i když i pro ně byla distanční výuka se sdílením materiálů, předáváním a kontrolou úkolů, prověřováním zvládnutí učiva formou on-line dotazníků či konzultacemi přes Skype, Teams a videokonference, zcela novou zkušeností. Každý týden probíhalo také hodnocení práce příslušných tříd s tím, že třídní učitelé řešili případné nedostatky. Jak se ukázalo, dálkově lze díky živému vysílání či videu v omezené míře zajistit i odborný výcvik například kuchařů, číšníků či kadeřnic, ale těžko řešitelným problémem byla výuka řemeslných oborů klempíř a instalatér.

Organizačně náročné a naprosto nové bylo i znovuotevření škol, které se 11. května týkalo žáků posledních ročníků učebních a maturitních oborů. Velmi složité je také přijímání nových žáků. „Žáci přijímaní do tříletých učebních oborů sice přijímací zkoušky nekonají, ale začátkem května, kdy už obvykle máme uzavřeno první kolo přijímacího řízení a jakousi představu o počtech budoucích žáků, jsme mnoho nevěděli. V červnu čekají deváťáky přijímací zkoušky do maturitních oborů a řada z nich se až podle toho, jak dopadnou přijímací zkoušky, bude rozhodovat, zda zvolí maturitu nebo řemeslo. Jsme tedy v napjatém očekávání a víře, že české ručičky mají v českých zemích budoucnost,“ pokračuje ředitelka.

Celý článek si můžete přečíst v červnovém čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace, který si můžete objednat formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email