Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září 2021

3. 8. 2021

Již celkově posedmé, letos opět v  zářijovém termínu, se ve dnech 2. a 3. září 2021 uskuteční konference BIM ve stavebnictví. Hlavním organizátorem je v letošním roce Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, které je gestorem Koncepce zavádění metody BIM v Česku. Jejich partnery jsou odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, jako odborný garant programu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další instituce.

Akce se uskuteční v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze. Účast na konferenci přislíbil Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a také vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, zástupci dalších ministerstev a další významní hosté. Program setkání je – jako už tradičně – zaměřen především na konkrétní přínosy metody BIM a digitalizace obecně pro sektor stavebnictví. Novinkou letošního roku bude hybridní forma konference – kromě osobní návštěvy se bude možné zúčastnit i prostřednictvím on-line streamu.

„Digitalizace veřejných agend je jedním z úkolů, které bere vláda ČR velmi vážně. Proto již v roce 2017 přijala Koncepci zavádění metody BIM v ČR a počátkem roku 2021 ji aktualizovalapřipomíná Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO a pokračuje: „Stavebnictví nemůže stát stranou procesu digitalizace průmyslu. Proto jsme rozhodli podílet se na přípravě letošního ročníku konference BIM ve stavebnictví, která je skvělou příležitostí k vzájemné výměně zkušeností i diskusi o další cestě ke Stavebnictví 4.0.“

Aktualizovaný harmonogram Koncepce zavádění metody BIM přijatý vládou ČR v letošním roce počítá s tím, že od července 2023 budou muset veřejní zadavatelé postupně začít využívat metodu BIM u všech stavebních zakázek s cenou vyšší než 150 milionů korun. Právě postupu zavádění metody BIM do praxe bude věnována první část čtvrtečního programu. Vystoupí v něm Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a také vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Nebude ale chybět ani pohled zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a dalších institucí a odborných i profesních subjektů.

„Hlavním důvodem pro to začít řídit své stavební projekty digitálně by neměla být povinnost, kterou veřejným zadavatelům uloží stát. Zavedení metody BIM přináší především viditelné přínosy v mnohem větší efektivitě práce, transparentnějším řízení stavebních zakázek a především v celkovém pohledu k úspoře nákladů,“ připomíná Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM Agentury ČAS, který je odborným partnerem MPO při naplňování Koncepce. „Program konference BIM ve stavebnictví se zaměří především na praktické přínosy metody BIM a možnosti, které společné sdílení informací o stavbě přináší pro všechny stavařské profese, napříč celým životním cyklem stavby, a tím motivovat k přirozenému využívání metody BIM,“ doplňuje Nechyba.

Základní informace – BIM ve stavebnictví 2021

Termín: 2. až 3. září 2021 od 10 hodin

Místo: hlavní sál Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Program: http://www.stavebniakademie.cz/course/1946.html

Cena: 1 500 Kč bez DPH/ 1 815 Kč s DPH

Zdroj: tisková zpráva České agentury pro standardizaci

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email