Veletrh Střechy Praha 2022 se těší na své vystavovatele a návštěvníky

26. 7. 2021

S potěšením Vás zveme k účasti na tradičním stavebním veletrhu Střechy Praha 2022, který proběhne v termínu 10. až 12. 2. 2022 na výstavišti v Praze-Letňanech, v souběhu s veletrhy Solar Praha a Řemeslo Praha.

Ohlédnutí za letošním rokem

Letošní veletrh proběhl v důsledku koronavirové pandemie ve virtuální podobě, a vystavovatelé se tedy prezentovali zcela novým způsobem. Online veletrhu Střechy Praha se zúčastnilo přes čtyři desítky firem a přes 3 300 unikátních návštěvníků. S tradičním veletrhem se statistiky srovnávat nedají, ale i v takto komplikované době se podařilo propojit vystavovatele se skutečnými zájemci, kteří hledali konkrétní informace.

Trendy ve veletržnictví

Online veletrhy nemohou nahradit klasické kamenné veletrhy, ale mohou být v nepříznivé době zajímavým doplňkem marketingového mixu. Devízou tradičních veletrhů jsou osobní setkání, osobní domlouvání obchodů. Návštěvníci chtějí výrobky vidět, osahat si je, mluvit napřímo s odborníky. Přestože online komunikace zažívá obrovský boom, skutečné dlouhodobé obchodní vztahy se bez osobních kontaktů nevytvoří.

Témata veletrhu 2022

Veletrh představí kompletní nabídku výrobků a služeb pro stavbu a renovaci střech a opět bude reagovat na aktuální situaci v oboru i ve společnosti. Kromě digitalizace napříč obory budou tématem nadcházejícího ročníku například zelené střechy, fotovoltaika v kombinaci s akumulací energie, zadržování dešťové vody, stínicí technika a novinky v legislativě.

Zelené střechy a dešťová voda

Téma koresponduje s povinností u všech novostaveb zadržovat dešťovou vodu nebo umožnit její zasakování. A úzce souvisí s výstavbou zelených střech, které mají oproti klasickým střechám v oblasti zachování přirozeného koloběhu vody vícero výhod. Zadržují srážkovou vodu v místě, kam dopadne, odpařováním ji vracejí zpět do ovzduší a při tom pohlcují sluneční energii, která by jinak procházela do střešního pláště nebo byla vyzařována do okolí. Dalším pozitivem zelených střech je ochrana hydroizolace před stárnutím i mechanickým poškozením. Taktéž zadržují prach, snižují hlučnost interiéru, zlepšují tepelný komfort, snižují náklady na chlazení budovy, vytvářejí nová prostředí pro život hmyzu nebo ptactva a celkově přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Zadržování srážkové vody s podporou státu

Na veletrhu návštěvníci uvidí mnohá řešení pro zadržování dešťové vody pro budoucí použití. V poradenském centru poskytnou odborníci podrobné informace a též rady pro získání státní podpory na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Zelené střechy a fotovoltaika

Kombinace zeleně a fotovoltaiky neboli biosolární zelené střechy přinášejí řadu výhod – účinnější ochlazování povrchu střechy, vyšší produkci elektřiny (vegetace ochlazuje spodní část solárních panelů, a zvyšuje tak jejich efektivitu) a vytvoření biologické rozmanitosti. Díky stínu od fotovoltaických panelů, se mohou na střeše střídat stinné a osluněné části, což způsobuje vznik ideálního prostředí pro rozličné druhy rostlin, a tím i živočichů. Biosolární střechy pomáhají ve využívání obnovitelné energie a zároveň vytvářejí příjemná města, proto jsou stále více populární. Oba systémy – zelená střecha a fotovoltaická elektrárna – se musí vzájemně podporovat, a tudíž je důležitá spolupráce projektantů a též následná správná údržba. Podrobnosti se zájemci dozvědí přímo na veletrhu, kde bude fungovat bezplatné poradenské centrum.

Legislativa

Opomenuty nebudou novinky z oblasti legislativy, včetně nového stavebního zákona nebo nových výzev v programu Nová Zelená Úsporám pro období 2021 až 2030.

Solar Praha

Svá témata chystá i souběžný veletrh Solar Praha. Kromě již zmíněných biosolárních střech se bude věnovat rozjezdu nových programů na podporu výstavby solárních elektráren. Podpora se bude týkat i elektráren na podnikatelských budovách, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.), s převážně lokální spotřebou vyrobené energie. Řešit se budou další aktuální projekty a podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou střešní elektrárny v kombinaci s bateriemi a tepelným čerpadlem.

Digitalizace řemesel

Digitální technologie disponují obrovským potenciálem. V oblasti řemesel představuje digitalizace propojení tradičních řemeslných postupů a nástrojů s moderními výrobními technologiemi. Těšit se můžete na novinky z oblasti zaměřování a 3D modelování střech, řešení pro detekci zatékání střech, mnohé další aplikace a také špičkové digitalizované nástroje a nářadí. Většina z nich bude prezentována v rámci Festivalu dřeva a nářadí, který je již potřetí nedílnou součástí veletrhu.

Doprovodný program

Komplexní veletržní nabídku doplní rozsáhlý program s množstvím přednášek, poutavých ukázek řemesel a atraktivních soutěží. Odborníci v nezávislých poradenských centrech poskytnou rady a doporučení ze všech oblastí výstavby, legislativy a využití dotačních programů.

Celý realizační tým veletrhu se na Vás po vynucené pauze velmi těší!

www.strechy-praha.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email