Konference Defekty budov 2021 propojila vědecké poznatky s praxí

7. 1. 2022

Projektantům, stavařům, akademickým pracovníkům a studentům byla určena odborná konference Defekty budov, pořádaná českobudějovickou Vysokou školou technickou a ekonomickou a její katedrou stavebnictví. Třináctý ročník se konal 18. listopadu už tradičně v kampusu VŠTE v Okružní ulici.

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiolo­gické situace v souvis­losti s onemocněním covid-19 se konference uskutečnila hybridní on-line formou za účasti 62 posluchačů. Většina přednášejících a posluchačů volila vzhledem k podmínkám on-line formu účasti.

Hlavním cílem konference byla prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí. Třináctý ročník konference, na jehož přípravě se podílela také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), byl specificky zaměřen na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb. Po krátké odmlce se znovu objevila problematika digitalizace ve stavebnictví a BIM.

Program konference byl rozdělen do tří odborných bloků. První se věnoval diagnostice vlhkosti a termodiagnostice. Druhý byl zaměřen na BIM a požární bezpečnost staveb a třetí se soustředil na diagnostiku obecně. Každý blok přednášek vždy uváděla dvojice moderátorů, kdy jeden z nich byl přítomen v přednáškovém sále a druhý on-line.

Jednotlivé odborné příspěvky jsou pro zájemce z řad odborníků i veřejnosti k dispozici ke stažení na stránkách konference (https://defektybudov.vstecb.cz/).

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník konference.

Za organizační výbor konference Defekty budov 2021

Ing. Jan Plachý, Ph.D., programový ředitel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email