Konference Defekty budov 2021 propojuje teorii s praxí

18. 10. 2021

Již potřinácté se 18. listopadu 2021 v Českých Budějovicích bude konat konference Defekty budov. Pořádá ji katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků. Konference se zaměřuje především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a staveb. Letošní ročník bude specificky opět zaměřen na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb. Po roční odmlce se znovu objeví problematika digitalizace ve stavebnictví. Zazní odborné přednášky, které byly připraveny na loňský rok, a z důvodu pandemické situace nezazněly.

Přednášející a názvy příspěvků:

plk. Ing. Milan Brabec
HZS České Budějovice
Téma: Novinky v oblasti PBS

Ing. Petr Matyáš
předseda czBIM a buildingSMART Česká republika
Téma: BIM

Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
Metrostav, a.s.
Téma: BIM v praxi

Ing. Ivan Misar, Ph.D.
A.W.A.L.
Téma: Nedestruktivní měření a detekce vlhkosti v konstrukci impedančními vlhkoměry

Ing. Zdeněk Borecký
SFS intec s.r.o.,
Téma: Detekce vlhkosti pomocí systému HUM-ID

Ing. Jiří Rozsypal
RNTK expertní kancelář s.r.o.
Téma: Lokalizace netěsností pod napětím

Ing. Jan Klečka
Metrostav, a.s.
Téma: Termodiagnostika staveb

Ing. Simone Horáková
Check. Land s.r.o. – TELINK, spol. s.r.o.
Téma: Data z výšky (Využití dronů k termo­diagnostice)

Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Oddělení diagnostiky a konzervace památek, Mobilní diagnostika dřevěných konstrukcí.
Téma: Diagnostika dřevěných konstrukcí

Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., přednáší: Jiří Všohájek
Atelier DEK, Stavebniny DEK a.s.
Téma: Vzduchotěsnost bytu s železobetonovými obvodovými stěnami

Ing. Robert Šinkner, MBA, Ing. Ivan Tureček
TKP geo
Téma: Měření deformací

Ing. Jan Fořt, Ph.D.
VŠTE České Budějovice
Téma: Vlhkost a plísně: výzva pro vývoj materiálů / Inovativní materiály pro moderaci vlhkosti a zamezení růstu plísní v interiéru.

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví v úzké návaznosti na digitalizaci, SMART a GREEN technologie (BIM, digitální dvojče, energetická a environmentální efektivnost, udržitelnost…). Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí.

Odborným garantem 13. mezinárodní vědecké konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Hlavní program konference, zaměřený na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb v návaznosti na digitalizaci ve stavebnictví, bude členěn do tří tematických bloků:

  • Statika a dynamika budov.
  • Stavební materiály.
  • Navrhování budov.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština. Jednotlivé konferenční příspěvky budou dostupné na stránkách konference, která je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Více na webu: defektybudov.vstecb.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email