Titul Stavba roku 2021 získalo deset staveb

20. 10. 2021

Celkem 10 titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, 2 Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021.

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb.

Odborná porota Stavby roku 2021 byla složená tradičně ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Za Sbor expertů s porotou přihlášené stavby navštívil i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran. Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 90 přihlášených staveb a za necelých 13 dnů najela přes 3 200 km.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnáší za svoji dlouholetou práci pro obor Ing. Petr Čížek, který byl řadu let předsedou Sdružení silnic, a další ocenění Osobnost stavitelství 2021 si odnáší profesor Jiří Stráský, autor mnoha oceněných mostních konstrukcí u nás i ve světě

Stavba roku 2021 také v letošním roce přišla s dlouhou řadou každoročních putovních výstav a dalších doprovodných akcí. Přihlášené i oceněné můžete opět potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit nejen na výstavách a v katalogu, ale také formou filmových dokumentů a virtuálních projekcí.

Tituly Stavba roku 2021:

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7 (viz titulní foto)

Investor: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group)

Autor: Marek Tichý

Spoluautoři: Pavla Brůžová, Jana Kořínková

Projekt: TaK Architects, s.r.o .; AED Project, a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonale provedenou obnovu a rehabilitaci Paláce elektrických podniků, která je oslavou výjimečné původní architektury a navrácení objektu do jeho původní podoby, včetně zapojení do urbanistické struktury této části Prahy.

Městská plavecká hala Louny

Investor: Město Louny

Autoři: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková

Projekt: dkarchitekti, s.r.o.

Dodavatel: Metrostav a.s., Divise 8

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivou a moderní architekturu, v podobě elegantního zkoseného černého krystalu, i vlastní realizaci objektu městské plavecké haly, a to z hlediska funkčního uspořádání, materiálového řešení i kvality provedení realizace stavby, včetně detailů.

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha – Barrandov

Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

Autoři: Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus

Projekt: ATELIER Žiška, s.r.o.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby kostela i za celkovou realizaci a stavební provedení, včetně uměleckých prvků a stavebních detailů. I přes soudobé jednoduché geometrické tvarosloví stavba čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku.

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána

Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za výjimečně zdařilou a citlivou, rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

Logistické centrum Lidl Česká Republika

Investor: LIDL Česká republika v.o.s. a

Autor: Jana Hrubá

Projekt: TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za realizaci nového moderního logistického centra v lokalitě původního brownfields, s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů, včetně jeho kompletního stavebně-technického řešení a provedení.

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice

Investor: TATRA TRUCKS a.s.

Autoři: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín

Projekt: ATRIS s.r.o.; SteelPro 4 s.r.o.

Dodavatel: PS BRNO s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za vytvoření moderního, velkorysého a důstojného prostředí pro unikátní technickou národní kulturní památku – výstavní prostor a depo pro historický železniční vůz Slovenská strela.

Hybernská 1, Praha 1

Investor: Lagerris a.s.

Autoři: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.

Projekt: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.

Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot a za zcela výjimečné řešení a způsob provedení exteriéru i interiéru, včetně mimořádného přístupu ke stavebně technickému řešení, včetně všech stavebních detailů.

Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Investor: Olomoucký kraj

Autor: Miroslav Pospíšil

Spoluautor: Martin Karlík

Projekt: atelier-r s.r.o.

Dodavatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za mimořádně citlivou rekonstrukci historické památky doplněné o současné prvky, provedené s velkou pokorou a respektem a snahou o maximální zachování původního historického charakteru celého objektu, a realizaci nového unikátního vzorového přístupu k rekonstrukci podobných objektů.

DCIM\100MEDIA\DJI_0920.JPG

Vila vnitřní krajina, Nový Jičín

Investor: MIXA VENDING s.r.o.

Autor: Marek Štěpán

Spoluautoři: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák

Projekt: Atelier Štěpán s.r.o.

Dodavatel: Tomáš STRAUB s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonalou ukázku individuálního bydlení s vysokou účelností, působivou architekturou, kultivovaností prostředí a nápaditým materiálovým zpracováním. Výsledkem práce architekta, dodavatele a investora je prostředí zcela výjimečné domácí pohody.

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ulice Nad Novou Libní, Praha 8

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projekt: KO-KA s.r.o.

Dodavatel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec, a.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za unikátní technický způsob propojení kanalizačních stok speciálním kruhovým spadištěm, se spirálovým skluzem odpadních vod, který je ojedinělým stavebně-technickým řešením, s citlivým přístupem k přírodnímu prostředí.

Všechny oceněné stavby najdete na webu Stavby roku 2021: www.stavbaroku.cz

Zdroj: tisková zpráva Nadace ABF

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email