Konference Izolace 2018, co bude dál?

19. 4. 2018

Jako každý rok, i letos, konference přišla a odešla. Doufám, že v nás všech zanechala jen ty pozitivní dojmy. V každém případě je nutné poděkovat všem, kteří se na její tvorbě a organizaci podíleli.

Hlavním organizátorem a tím, který na svých bedrech odnesl prakticky veškerou tíhu organizace (opravdu to není jednoduché všechny nacpat tam, kam je potřeba), byla paní Kateřina Zelená. Tímto jí vzdávám hold a velké poděkování za dokonalou eliminaci nepříjemností a všeho ostatního nepozitivního.

Námětem konference byly provozní střechy, a to jak v dobrém, tak i ve zlém. Téma je to velmi podstatné, protože všude se hledá něco nového, něco neobvyklého, co by bylo možné ve stavebnictví, tedy i v oblasti střech zlepšovat a lépe využívat atd. Vybraným souborem přednášek a přednášejících jsme se snažili o co nejlepší pokrytí této tématiky. Posluchači nespali, poslouchali, takže témata i přednášky odpovídaly tomu, co bylo očekáváno.

Z přednášek bych moc rád vyzvedl a zároveň poděkoval firmě Izolprotan, s. r. o., za velmi zajímavý a aktuální příspěvek o „modrých střechách“. Důvodem jsou nejen další možnosti hospodaření s vodou, ale také ukázka toho, co je podstatné. Starat se o rozumné hospodaření s vodou nebo se starat o hloubku kaluží na střechách? To bylo s hlasitým povzdechem. Možná, že nám chybí hlubší propojení se zahraničím, abychom nemuseli řešit marginální otázky o hloubce kaluží na střechách.

Samozřejmě, daly by se vyzvednout i další přednášky, ale to bych musel vyzvednout všechny a současně bych musel citovat sborník. Takže spíš poděkuji všem přednášejícím, kteří si dali práci připravit zajímavé povídání, a prosím je, aby nám zachovali věrnost a těšili se na další ročníky. Nebudu je zde citovat ani jmenovat, ale budu se těšit a fandit těm, kteří si umí užít příležitost získat další technické informace nebo se jen setkat s přáteli ze stejné branže a popovídat si o zajímavých tématech nebo alespoň o „nesmrtelnosti chrousta“.

I po 19 letech trvání této konference nejsou témata vyčerpaná a je možné najít mnoho oblastí, které nás trápí. Počínají problematickými výrobky s problematickou životností a sahají až po katastrofální nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Prostě, neustále jsou témata k diskusi.

Příspěvky ze sborníku letošní konference budeme postupně zveřejňovat na www.izolace.cz.

Letošní rok byl již 19. ročníkem konference. Příští rok nás tedy čeká jubilejní setkání, kdy bychom chtěli přijít opět s něčím zajímavým. Při této příležitosti si dovoluji vyhlásit anketu na téma:

„CO BY VÁS NEJVÍCE ZAJÍMALO JAKO HLAVNÍ TÉMA JUBILEJNÍ KONFERENCE V ROCE 2019?“

Prosím, zkuste se s námi zamyslet nad tématy…

Prosím, zkuste se zamyslet nad organizací – co vám v rámci naší konference chybí nebo přebývá…

Rádi bychom vás v této souvislosti požádali o vyplnění dotazníku, který je připraven na www.izolace.cz. Pět nejpodnětnějších odpovědí odměníme volnými vstupy na 20. ročník konference Izolace 2019.

Ing. Marek Novotný, Ph.D. (odborný garant konference Izolace) a Kateřina Zelená (organizační garant konference Izolace)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email