Polymerní membrána PLASTFOIL® ideální kvalita za optimální cenu!

21. 3. 2018

Střešní hydroizolační materiály řeší jeden z nejdůležitějších úkolů při zajištění dlouhé životnosti a bezpečného užívání staveb a průmyslových komplexů – musí vytvořit voděodolný plášť, který spolehlivě ochrání střešní konstrukce a vnitřek budovy před vlhkostí a působením atmosférických vlivů.

Volba spolehlivého izolačního materiálu zásadně ovlivňuje provozní charakteristiky celé konstrukce, ale také objem finančních prostředků, které mohou být vynaloženy na údržbu a opravy střechy kvůli jejímu předčasnému opotřebení v důsledku působení vlhkosti a klimatu.

Hydroizolační materiál, který má zajistit dlouhodobou životnost střešního pláště a jeho nízkou provozní nákladovost, musí splňovat následující kritéria:

– Vysoká odolnost proti opotřebení

– Vysoká pevnost a voděodolnost

– Vysoká odolnost vůči UV záření

– Vysoká biologická odolnost

– Odpovídající rozměry rolí zjišťující efektivní montáž

– Vysoká rychlost a bezpečnost montáže

Všem výše uvedeným charakteristikám v plné míře vyhovuje moderní polymerní fólie PLASTFOIL, která je s více než 10letou tradicí vyráběna velkým výrobním závodem na výrobu polymerních stavebních materiálů – společností PENOPLEX.

Výrobní závod střešních hydroizolačních materiálů PLASTFOIL se nachází v Rusku.  Roční kapacita výroby dosahuje 20 miliónů m2 hydroizolací ročně, což závod řadí mezi největší producenty podobného typu v Evropě. Výrobní linky jsou vybaveny moderním německým zařízením nejnovější generace. Vlastní certifikační laboratoř provádí přísnou kontrolu kvality v každé fázi výrobního procesu. V současné době závod produkuje široký výrobní program hydroizolačních materiálů pro různé stavební konstrukce a rozmanité klimatické podmínky.

V roce 2013 fólie PLASTFOIL prošla certifikací v Technickém a zkušebním ústavu Praha (TZUS Praha, s. p.), největším certifikačním orgánu EU, což je jen další důkaz vysoké kvality výroby.

Polymerní fólie PLASTFOIL má následující výhody:

 1. Vysoké pevnostní charakteristiky. Materiál PLASTFOIL vykazuje vysokou pevnost a elastičnost, čímž dokáže plynule a bez poškození přenášet tlaky vznikající v důsledku pohybu střešní konstrukce. Pevnost je ještě zvýšena přidáním polyetylenové mřížky.
 2. Odolnost vůči UV záření. Speciální přísady a stabilizátory v horní vrstvě materiálu PLASTFOIL chrání povrch hydroizolačního pláště před degenerativním působením UV záření – fólie je schopna vydržet nepřetržité působení UV záření a zachovává si přitom své původní vlastnosti a tloušťku po celou dobu své životnosti.
 3. Energetická efektivnost. Horní vrstva materiálu PLASTFOIL má světlou barvu, která odráží sluneční záření. Tím pádem se méně zahřívá a zajišťuje tak vysokou energetickou efektivitu budov odpovídají nejnovějším standardům.
 4. Dlouhá životnost. PLASTFOIL má vysokou odolnost vůči účinku faktorů vnějšího prostředí, jako např. vítr, déšť, UV-záření, nízké a vysoké teploty, což ve spojení s vysokou pevností a elasticitou materiálu zajišťuje jeho bezúdržbovou životnost více než 35 let.
 5. Absolutní hermetičnost. Spojování pásů fólie PLASTFOIL se provádí svařováním horkým vzduchem. Výsledkem je homogenní šev, který svou pevností převyšuje samotnou fólii a zajišťuje tak maximální hermetičnost střešního pláště.
 6. Biologická odolnost a ekologická nezávadnost. Fólie PLASTFOIL obsahuje speciální přísady, které dělají materiál odolným vůči vzniku a rozkládajícímu biologickému působení různých plísní a hub. Přičemž materiál neobsahuje žádné ekologicky závadné látky a je neškodný pro životní prostředí.
 7. Požární odolnost a nehořlavost. Pásy střešní izolace PLASTFOIL se mezi sebou svařují horkým vzduchem. Tím je při montáži eliminováno užití otevřeného ohně. Je tedy možné použít fólii PLASTFOIL k rekonstrukci střech chemických, ropných a jiných průmyslových závodů se zvýšeným stupněm protipožární ochrany. PLASTFOIL sám má pak tu nejnižší třídu hořlavosti potvrzenou odpovídajícími požárními certifikáty a je tedy vhodný pro použití na střechách staveb se zvýšenými požadavky na odolnost vůči požáru a protipožární ochranu.
 8. Montáž v širokém rozpětí teplot od -19 °C až do +60 °C. PLASTFOIL si zachovává svou ohebnost za všech klimatických podmínek. Montáž lze provádět okamžitě po skončení deště – není nutné vysoušet celou plochu pásu, ale stačí vysušit pouze místo svařování. Tím jsou eliminovány drahé prostoje pracovní síly a montážní práce lze provádět v libovolné roční době dokonce i při teplotách pod bodem mrazu.
 9. Vysoká rychlost pokládky. Polymerní fólie PLASTFOIL se pokládá v jedné vrstvě. Skupina izolatérů o 6 pracovnících tak dokáže během osmihodinové pracovní směny položit až 1 000 m2 střešního pláště.
 10. Vhodné rozměry. Šířka standardní role PLASTOFIL je 2 m a délka 25 m. Velká plocha fólie PLASTFOIL navinutá na jedné roli umožňuje snížit počet manipulačních operací, a hlavně výrazně snižuje počet svařovaných švů, tj. míst s největším možným rizikem zatékání.
 11. Možnost vyrábět různé barvy. Polymerní fólie PLASTFOIL je vyráběna v různých barevných variantách a odstínech. Je možné také připravit individuální barevné řešení podle požadavků zákazníka a dosáhnout tak maximálního estetického účinku hotové střechy.

Polymerní fólii PLASTFOIL lze využít jak pro izolaci nových střech, tak i pro rekonstrukci střech stávajících. Materiál je vhodný pro všechny typy plochých střech obytných i průmyslových budov. V závislosti na druhu podkladu a střešní konstrukci jsou připravena optimální typová řešení (obr. 1 až 3 a na nich mechanicky kotvená střecha s materiálem PLASTFOIL®, přitížená střecha s materiálem PLASTFOIL® a inverzní střecha s materiálem PLASTFOIL®).

Materiál PLASTFOIL se vyrábí na německém zařízení podle špičkové evropské technologie, prochází přísnou kontrolou kvality a pro prodej v evropských zemích je vybaven všemi nezbytnými certifikáty. Tuto skutečnost už ocenily tisíce spokojených zákazníků, kteří fólii PLASTFOIL použili na svých objektech. PLASTFOIL – to je moderní, vysoce efektivní hydroizolační fólie, která nabízí tu nejvyšší kvalitu za optimální cenu.

KVALITA KAŽDÝ DEN

www.plastfoil.com

Těšíme se na vás na veletrhu Building Fairs Brno od 25. do 28. dubna 2018

Kontakt do výrobního závodu:

Saperny per., 1A

Petrohrad, 191014, Rusko

Kontaktní osoba: Ksenia Ryumina

Tel: +7 (812) 329-54-04

Fax: + 7 (812) 329-54-21

Email: plastfoil@plastfoil.com

Distributor v ČR:

CBM systém, s. r. o.

Tečovice 349

info@cbmsystem.cz

Placená reklama

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email