Konference Izolace 2020 se bude zabývat (nejen) paragrafy

30. 12. 2019

Jak přiznávají sami organizátoři, 21. ročník konference Izolace s podtextem „Izolace mezi paragrafy“ je tak trochu experiment, protože spojuje technickou a právní problematiku. Konference se bude konat 6. února 2020 od 9:00 v areálu PVA Expo v Letňanech, a to v rámci veletrhu Střechy Praha.

Paragrafy, v jakémkoliv dokumentu, dávají limity technické činnosti a jejím důsledkům. Stavebnictví je oblast, která na jednu stranu pomáhá a na druhou stranu může škodit, a to moc. Paragrafy, resp. normativní podklady (a to nemluvím jen o normách), dávají limity pro realizace stavebního díla nebo jeho částí. Je velmi důležité, aby při řešení problémů bylo vždy pochopení technických a právních problémů, proto je nutná znalost nejen vlastních „paragrafů“, ale i procesů, které se za tím schovávají.

Náš první kontakt se zakázkou již doprovázejí paragrafy, a to ve formě přítomnosti ve Smlouvě o dílo, případně v dalších kontraktech, které se kolem stavebnictví vyskytují. Z nich pak pramení procesy realizace staveb a vlastně všeho, co kolem nás je. Zde je řada problematik, kde se technika a paragrafy vzájemně potkávají samozřejmě za doprovodu tendence všech zúčastněných vydělat, a to co nejvíce, nebo na dané věci maximálně profitovat.

V rámci základní specializace firmy A.W.A.L. s.r.o., a tedy také konference, je oblast našeho působení, tj. stavební izolace, stavební fyzika. Tyto dvě oblasti jsou velmi pospojovány, a jedna bez druhé nemůže ani fungovat ani existovat. Zde je nutné zdůraznit, že veškeré paragrafy, resp. legislativní mantinely nás chrání před těmi, kteří by chtěli vytěžit maximum bez jakéhokoliv ohledu na okolí. Tyto limity jsou naštěstí nastaveny, ale je nutné je vyžadovat, a to velmi důsledně. Jedním ze základních principů je vyžadovat dodržování zákonů včas, tj. před skutkovou podstatou budoucího průšvihu. Protože následné řešení je dlouhé a mnohdy se změní ve „vyhnití“ problému nebo jeho promlčení, kdy viník v lepším případě zaplatí pokutu, v horším mu je i tato prominuta. Tj. je nutné velmi intenzivně se bránit poškozením, která jsou nevratná, a to ihned po jejich identifikaci a pojmenování.

Druhým problémem, který bych rád zmínil, jsou jednoúčelová s.r.o., která po dané akci samovolně zaniknou. Je nutné si uvědomit, že tyto firmy pak nejsou schopny dostát jakýmkoliv závazkům, řešení reklamací nevyjímaje. Toto je jeden z velkých nešvarů, kdy jsou firmy účelově likvidovány a jejich oběti pak nemají naději na jakékoliv narovnání a nápravu škod, které mají.

U všech stavebních činností, ale nejen u této oblasti, je nutná prevence, bez včasných informací a včasné reakce na tyto reklamace je velmi těžké se domoci svých práv. Takže velmi zdůrazňuji prevenci, tj. přípravu na nejhorší, pak může být člověk jen příjemně překvapen. A o tomto by měla být naše konference, samozřejmě s přesahem, jak tuto problematiku řeší jednotlivé výrobní firmy ať už generální dodavatelé, nebo výrobci.

Těšíme se na setkání s vámi.

Odborný garant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Bližší informace na www.izolace.cz nebo u organizačního garanta, paní Kateřiny Zelené, 737 215 507.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email