Slovo odborníka: Hydroizolace vegetačních střech z asfaltových pásů

23. 3. 2020

Příspěvek se zabývá problematikou hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů pro ploché střechy s vegetační vrstvou. Zabývá se legislativou, metodikou zkoušení asfaltových pásů proti prorůstání kořeny a mapuje současnou situaci v nabídce asfaltových pásů na trhu v České republice.

1. Pojem vegetační střecha

V současné době se ve spojení s označením „vegetační střecha“ můžeme setkat s různými pojmy. Definici pojmu „vegetační střecha“ můžeme najít v různých publikacích [1], [2], [3], [4], [5] a v normách [6], [7], [8]. Obecně je možné říci, že vegetační střecha je vlastně střecha s vegetací, která se skládá z nosné konstrukce, střešního pláště a vegetačního souvrství.

Střešní plášť se skládá z jednotlivých vrstev, které zajišťují funkci parotěsnou, tepelněizolační a hydroizolační. Vegetačním souvrstvím je definován soubor funkčních vrstev, které jsou svými vlastnostmi a působením nezbytné pro vytvoření prostředí pro růst a život rostlin. [4].

V České republice je možné se u vegetačních střech nejčastěji setkat s termínem „Zelená střecha“. Tento termín vychází z německého a an­glického překladu označení pro vegetační střechu. V německém jazyce je vegetační střecha označena pojmem „grün Dach“, v anglickém jazyce „green roof“. V obou případech však slova „grün“ a „green“ neoznačuje barvu, ale rostliny (zeleň).

Asi nejlépe s tímto termínem pracuje [4], která v kapitole pojmy uvádí hned všechny běžně používané po­jmy, tedy zelená střecha, střešní zahrada, vegetační střecha. Osobně jednoznačně preferuji termín „vegetační střecha“ (střecha s vegetací), protože zelených střech můžeme mít celou řadu, a o vegetační střechu ve smyslu užitné střechy se rozhodně nejedná, a to v případě, ať se jedná o střechu s povlakovou nebo skládanou krytinou.

2. Legislativa z pohledu hydroizolace z asfaltových pásů

Pro uvedení na trh v České republice musí hydroizolace z asfaltových pásů splňovat několik norem. Jedná se o normu ČSN EN 13707:2014. Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky [6]. Tato norma předepisuje jednotlivé zkoušky na asfaltové pásy obecně. Dále má splňovat ČSN 730605-1:2014. Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů [8], která přímo uvádí kvalitativní parametry pro zkoušky uvedené v [6].

Na úrovni metodiky pro navrhování vegetačních střech je možné použít Standardy pro navrhování, provádění a údržbu: Vegetační souvrství zelených střech [4]. Ze zahraničních materiálů pro návrh vegetačních střech je pak možné využít publikaci zpracovanou Asociací FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) [9].

Celý odborný článek, jehož autorem je Ing. Jan Plachý, Ph.D., si můžete přečíst v březnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace. K objednání je formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email