Konference Izolace 2022

1. 12. 2021

Doufám, a snad ne marně, že 10. února 2022 bude součástí veletrhu Střechy Praha 2022 (10. – 12. 2. 2022) i konference Izolace 2022. Připravujeme ji jako prezenční, takže snad se opět vše vrátí do starých kolejí. Pro jistotu máme samozřejmě připravenou i „výhybku“ na webinář, ale doufám, že výhybku nebudeme muset přehazovat.

Zvolili jsme pro příští rok podobné téma jako v roce 2021, a to detaily v obalovém plášti staveb. Detail je totiž nejrizikovější částí každé stavby, takže součástí konference bude přehled prakticky všech detailů, které se ve střechách, spodních stavbách a fasádách vyskytují. Vše s odpovídajícím odkazem na praktické zkušenosti.

Konstrukční detaily, jejich tvorba a zkušenosti kolem nich obecně budou dominantním tématem konference, přičemž usilujeme o sestavení takového programu, který by vyčerpávajícím způsobem pokryl dané téma. Potíž je v tom, že příkladů a řešení je tak obrovské množství, že dalece přesahují časové možnosti konference. Jako pořadatelé tak máme obtížný úkol: vybrat jen ty nejzajímavější a nejpoužitelnější pro posluchače.

Je nutné také připomenout, že v uplynulých covidových měsících se leccos zastavilo, ale stavebnictví se to netýkalo. Díky tomu vznikla řada krásných staveb s krásnými detaily a řešeními naprosto specifických požadavků jednotlivých staveb. To jsou informace, které bychom vám rádi předali, a podělili se o dobré i špatné zkušenosti.

V rámci konference Izolace 2022 bude kromě standardních bodů programu i jedna novinka. Podařilo se mi dokončit knihy o vadách a poruchách střešních plášťů s povlakovými izolacemi, které budou v rámci konference slavnostně pokřtěny a představeny. Jedná se o soubor informací rozdělený do tří částí. Základem je obecná část, zahrnující dominantní vady a problémy povlakových izolací. Na ni navazují dvě specializované publikace, věnované asfaltovým a fóliovým hydroizolacím.

V programu nebudou chybět vystoupení specialistů v oboru plášťů budov, která doplní zástupci výrobních nebo dodavatelských firem se specifickým pohledem na detail očima producenta. Návrat k tradiční prezenční formě konference, to jsou slavnostní ceremoniály předávání cen Memoriálu Antonína Fajkoše, řádu Zlatého hořáku a Malovaného háčku.

Držme si všichni palce, aby se zdravotní situace v zemi nezhoršila natolik, že by konference nemohla proběhnout. Na setkání s vámi všemi v únoru se totiž už teď těšíme!

Ing. Marek Novotný, Ph.D.
odborný garant konference Izolace 2022

www.izolace.cz/konference

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email