Konference Sanace a rekonstrukce staveb se zaměří na využití Green Dealu

15. 6. 2022

Letošní 44. konference WTA CZ – „Sanace a rekonstrukce staveb“ – bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí: sanace a ochrana dřeva; povrchové úpravy; přírodní a umělý kámen; sanace a ochrana zdiva; sanace a ochrana betonu; fyzikálně-chemické zásady; analýza únosnosti staveb; hrázděné a roubené stavby, požární ochrana staveb, ocel a sklo.

Nosným tématem konference, která se bude konat v prostorách Fakulty stavební
VUT v Brně (Veveří 331/95) ve dnech 10. a 11. listopadu 2022, bude aktuálně probírané téma Příležitosti využití Green Dealu za účelem zvýšení udržitelnosti průmyslové produkce. Green deal pojednává o opatřeních, která mají zajistit snížení emisí skleníkových plynů v EU. Hlavním cílem „zelené dohody“ je do roku 2050 přeměnit Evropu na uhlíkově neutrální.

V průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ, z.s. je nositelem již v pořadí 24. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví. Po skončení konference budou vybrané vědecké články publikovány v impaktovaném časopise Buildings.

V rámci 44. konference WTA CZ SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2022 bude dne 10. a 11. listopadu 2022 pro účastníky připravena také exkurze do pasivního domu Otevřené zahrady a následná komentovaná prohlídka nejvýznamnějších památek města Brna.

Důležité termíny:

Přijetí abstraktů odborných příspěvků na konferenci WTA CZ anebo CRRB 2022 do 30. 6. 2022.

Dodání kompletních odborných a propagačních článků na konferenci včetně inzerce do sborníku do 9. 9. 2022.

Příjem účastnického poplatku konference do 14. 10. 2022.

Průběžné informace (seznamy přednášejících osob, pokyny pro psaní příspěvků, podklady firemních prezentací, kontakty na ubytování aj.) budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách konference www.crrb.webnode.cz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email