Konferencia Tepelná ochrana budov sa koná online

28. 1. 2022

S poľutovaním oznamujeme, že vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu ohľadne koronavírusu,  sme sa rozhodli  zrušiť prezenčné uskutočnenie 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021 – Podstata zabezpečenia  energetickej hospodárnosti budov v dňoch 2. – 4. 2. 2022  v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Konferencia sa bude konať  v dňoch 2. – 4.2.2022 online formou. Na doručené záväzné prihlášky a uhradené účastnícke poplatky zašleme na Vašu e-mailovú adresu link, na ktorý sa pripojíte k účasti na konferencii online.

Účastnícky poplatok sa vzhľadom na online konanie znižuje. Prihlásení účastníci, ktorí nestačili uhradiť účastnícky poplatok, môžu uhradiť poplatok dodatočne do 31.1.2022. Link sa zasiela len účastníkom s uhradeným poplatkom (prednášateľ 60 €, člen SKSI, ČKAIT, SStVTS 80 € a účastník 100 €).

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na zborník, ktorý je vytlačený a bude zasielaný na Vašu adresu spolu ostatnými dokumentmi a s vyúčtovacou faktúrou, ktorá bude v prípade vyššieho účastníckeho poplatku dobropisovaná na účet, z ktorého bola uhradená. Do nákladov sú zahrnuté náklady spojené s prípravou konferencie a 2 technické informácie OZ ZPZ, poštovné, apod.

Veríme, že budete tolerovať snahu organizátorov konferencie ušetriť Vás od nákazy Omikronom, ktorá má vrcholiť práve na konci januára – začiatku februára 2022.

Ďakujeme za porozumenie. Zachovajte nám, prosíme, priazeň pri organizovaní tejto konferencie a budúcich podujatí, ktoré veríme, že budú v kľudovom režime. 22. medzinárodná konferencia 2023 sa uskutoční v hoteli Patria na Štrbskom Plese v dňoch 10. – 12. mája 2023.

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (odborná garantka), Ing. Eugénia Kiselyová (organizačná garantka)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email