Memoriál Antonína Fajkoše: Jakub Čurpek zkoumal spolehlivost hydroizolací

19. 7. 2018

Při zrodu Memoriálu Antonína Fajkoše byla vytvořena kategorie Textová práce, pro projekty většinou výzkumného charakteru, které byly nesouměřitelné s obvyklými grafickými pracemi. Jejich obsah ovšem přinášel zajímavá zjištění a nejinak tomu bylo i v případě vítěze za rok 2017 – práce s názvem „Spoľalivosť povlakových krytín plochých striech“.

Jejím autorem je Ing. Jakub Čurpek, student 2. ročníku Stavební fakulty STU Bratislava. Připomeňme ještě, že v Memoriálu Antonína Fajkoše není pan Čurpek nováčkem, v MAF 2014 získal 1. místo v kategorii Detail a o rok později v MAF 2015 to bylo 3. místo v kategorii Textová práce.

V letošní vítězné práci se věnoval analýze faktu, do jaké míry může určitý druh mechanického poškození (způsobený lidským faktorem) ovlivnit vodonepropustnost povlakové krytiny. Z výsledků vyplynulo, že některé druhy hydroizolací snášejí, resp. dokáží lépe odolávat tlaku vody oproti ostatním druhům krytin při tomtéž mechanickém poškození.

Současně se ve své práci zabýval i jedním dosud málo prozkoumaným účinkem povětrnostních vlivů, a to padáním krup. Zde dospěl k závěru, že elasticko-mechanické vlastnosti jednotlivých povlakových krytin vzdorují rozdílně, a to v závislosti na podkladu, na kterém jsou aplikovány. Správná materiálová volba povlakové krytiny je tedy při uvažování zatížení krupobitím velmi důležitá.

Odborným garantem soutěžní práce byl prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

Vítěze, Ing. Jakuba Čurpeka, vám představíme v krátkém rozhovoru:

V rámci jakého úkolu jste vítěznou práci zpracovával?
Predkladanú prácu som vypracoval v rámci doktorandského seminára, ktorý bol súčasťou výskumnej úlohy.

Byly pro projekt zadány nějaké specifické vstupní požadavky?
Problematika, ktorej som sa venoval v práci, je vo svojej podstate veľmi obšírna a nebolo možné zachytiť všetky aspekty, kombinácie materiálov a mechanických poškodení povlakových krytín. Skôr by som povedal, že ten horizont nemá limitu a aj keď ju má, tak je dosť ďaleko.

Z jakých podkladů jste vycházel?
V súčasnosti existuje dosť málo materiálov a podkladov, z ktorých by bolo možné vychádzať. Je treba povedať, že sa jedná o pilotný výskum a nevedel som dopredu, čo môžem očakávať. Avšak dané zistenia prekvapili nie len mňa, ale aj strechársku komunitu, ktorá okamžite zareagovala pozitívne a chcela by danú problematiku ďalej skúmať.

Jak náročné bylo zpracování tohoto projektu a co všechno zahrnoval?
Bolo potrebné zohnať viacero vzoriek z najviac používaných typov povlakových krytín plochých striech spolu aj s tepelnoizolačnými podkladmi. Plne nabalený s týmito materiálmi som sa musel nejako naložiť na vlak do Štúrova, kedy počas cesty nie jednému spolucestujúcemu ušiel zvedavý pohľad na moju „batožinu“. Samozrejme veľkú pomoc mi poskytli pracovníci firmy Icopal Štúrovo, ktorým by som chcel ešte raz veľmi pekne poďakovať, za možnosť využitia ich laboratórií, kde prebiehali jednotlivé experimentálne merania. Bolo potrebné merať vodonepriepustnosť vzoriek, kedy sa vzorky nechávali aj 24 hodín na pozorovanie, taktiež sa uskutočnil Impact test spolu so zmrazením vzoriek, kde sa sledoval simulovaný dopad krúpy.

Celý rozhovor s Jakubem Čurpekem si můžete přečíst v letním vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace. Dostupné je online či v tištěné podobě formou předplatného.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email