Na co nezapomenout při instalaci fotovoltaiky

21. 4. 2023

Instalace fotovoltaických panelů je v současné době velmi žádaná. Vzhledem k vývoji cen energií se není čemu divit. Každému je jasné, že je třeba zajistit odborný projekt a vyřešit ideální rozsah instalace, směr natočení i sklon panelů. Méně zřejmé už vlastníkům může být, že se neobejdou bez statického posouzení konstrukce střechy. Před instalací fotovoltaiky je nezbytná také kontrola stavu hydroizolace.

Důvodů pro kontrolu před realizací fotovoltaiky je několik. Poruchy lokalizujeme i na střechách s již instalovanými panely, avšak kontrola volné plochy je jednodušší, méně časově náročná, a tedy i výrazně levnější.

Byly průrazy na střeše už dříve, nebo vznikly při montáží fotovoltaiky? Kdo bude střechu opravovat? Obecně platí, že hydroizolace neoplývají přílišnou mechanickou odolností. Zvýšený pohyb na střeše, přesun materiálu, zapomenuté kotvicí prvky, i něco tak jednoduchého jako odložení panelu na hranu, představuje nemalé riziko defektu.

Průraz fólie způsobený při montáži fotovoltaiky.

V případě, že byla střecha předem zkontrolována, realizační firma má jistotu, že se nachází na bezproblémové střeše a nebude zodpovědná za poruchy, které nezpůsobila. Majitel objektu má možnost v případě vzniku nových perforací žádat o jejich opravy. Obě strany mají jasné informace o stavu střechy a pro dohady není prostor.

Dalším důvodem je zhodnocení stavu a životnosti hydroizolace. Předpokládaná životnost fotovoltaických panelů je zhruba stejná jako deklarovaná životnost hydroizolace. Zde však závisí nejen na kvalitě daného výrobku a pravidelné údržbě střechy, ale také na lokalitě, expozici slunečního záření, přítomnosti okolní zeleně a tak dále. Byť se na střechách již dlouho denně pohybujeme, často nás překvapí, jak těžko se odhaduje stáří pláště.

Ocelové špony na střešní fólii.

Instalovat novou nákladnou technologii na střechu, jejíž životnost se krátí, pozbývá ekonomického smyslu. Při renovaci je třeba veškerou fotovoltaiku demontovat, uskladnit a po realizaci nového střešního pláště opět namontovat. Jak asi tušíte, fotovoltaika na střeše renovaci prodraží. Proto mnoho našich klientů z řad majitelů objektů i realizačních společností vítá nabídku našich služeb.

V rámci defektoskopické kontroly nabízíme také opravy lokalizovaných poruch. Přípravu střechy pro realizaci fotovoltaiky to zjednoduší i urychlí. Samozřejmostí je výstupní protokol s fotodokumentací.

Více informací naleznete na našich stránkách www.spravastrech.cz

Ing. Přemysl Pospíšil (technický ředitel, Česká správa střech, s.r.o.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email