NÁSTROJÁREŇ KJG

12. 11. 2018

Veľmi významnou súčasťou spoločnosti KJG, a. s., je vlastná nástrojáreň. Bola založená v roku 2004 ako výsledok potrieb podpory výroby, vývoja nových produktov a možnosť ich hromadnej výroby na kvalitných nástrojoch.

Nástrojáreň sa od založenia zaoberá konštrukciou, vývojom a výrobou lisovacích nástrojov, strižných nástrojov a špecializovaných prípravkov potrebných pre výrobu. V rokoch 2016 a 2017 prešla významnou modernizáciou, založenou na nákupe nových CNC obrábacích strojov v oblasti frézovania, sústruženia, elektroerozívneho obrábania a brúsenia.

ZAUJÍMAVE FAKTY O NÁSTROJARNI KJG

– Hlavnou devízou vlastnej nástrojárne je nezávislosť spoločnosti v riešení technických úloh

– Všetkým moderným technológiám v nástrojárni sa venuje 10 profesionálnych odborníkov vyškolených na jednotlivé pozície

– Obrábacie stroje pracujú v riadiacom systéme FANUC

– V nástrojárni je 600 pravidelne servisovaných nástrojov

– Jednotlivé nástroje sa líšia podľa typov výrobku, najľahší váži 5 kg, najťažší 900 kg

– Rozloha nástrojárne tvorí 1 100 m2

www.kjg.sk

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email