Nezateplenou střechou či půdou může unikat až 30 % tepla

22. 3. 2024

Snižování spotřeby energií v domácnostech je stále palčivější téma. Jedním z klíčových prvků, které mohou významně ovlivnit energetickou účinnost, je zateplení střechy a půdy domu. Majitelé na tato opatření mohou opět žádat o příspěvek z programu Nová zelená úsporám Light.

Každá renovace domu za účelem snížení spotřeby energie musí být dobře naplánována, proto je vhodné se vždy poradit s odborníkem. „Ideální je začít hledáním místa, kudy z domu uniká nejvíce tepla. Často je to střecha nebo půda. Právě tudy může unikat 25 až 30 % veškerého tepla spotřebovaného na vytápění,“ upozorňuje Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora minerálních izolací.

Kvalitní izolace – klíč k energetické úspoře

Mnoho lidí se snaží ušetřit na tloušťce izolace nebo na kvalitě materiálu, což se z dlouhodobého hlediska nevyplatí. Nejvhodnější tloušťka izolace střechy a půdy je okolo 30 až 40 cm. Neméně důležitý je samotný výběr izolace. Ideální je použít minerální izolaci, která nabízí vynikající tepelnou ochranu. „Minerální izolace mají řadu výhod – jsou difuzně otevřené, takže propouštějí vodní páru, což umožňuje konstrukci vysychat. Jsou také přirozeně nehořlavé a dobře tlumí hluk. Mohu doporučit minerální izolaci na bázi skla URSA GLASSWOOL nebo jedinečnou minerální izolaci bez formaldehydu URSA PUREONE,“uvádí Vojancová.  

Vhodná řešení pro zateplení šikmé střechy

Pro zateplení šikmé střechy se standardně využívají dva způsoby – zateplení shora a zateplení zdola. „Při zateplování svépomocí je vhodnější zateplení mezi a pod krokvemi neboli zateplení zdola. Není zde nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a je možné jej provádět i v zimním či deštivém období,“ říká Vojancová. Zateplení shora naopak umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ popisuje Vojancová.

Využijte příspěvek z programu NZÚ Light

Evropská unie a její členské státy dlouhodobě podporují opatření, která pomáhají snížit energetickou náročnost budov. Na zateplení nyní Státní fond životního prostředí poskytuje zálohovou dotaci, a to až do výše 240 tisíc korun. V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light je možné žádat o finanční příspěvek na zateplení fasády, střechy, stropu nebo podlahy, výměnu oken či vchodových dveří a na instalaci solárního ohřevu vody. Dotace je určena zejména žadatelům s nižšími příjmy, jako jsou starobní a invalidní důchodci nebo osoby pobírající příspěvky na bydlení či na děti. Na zateplení střechy lze získat až 120 tisíc korun.

Komerční sdělení URSA

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email