Novinka v Memoriálu Antonína Fajkoše 2022

4. 11. 2022

Ve 12. ročníku Memoriálu AF, soutěže pro studenty vysokých škol na téma střechy, je připravena novinka – zvláštní cena udělovaná společností PRO-DOMA. Co si pod tím představit a proč k této spolupráci došlo, se dozvíte v rozhovoru s Ing. Jiřím Dolníčkem, ředitelem divize Střechy.

Můžete nejprve v krátkosti společnost PRO-DOMA představit?
PRO-DOMA je na českém trhu od roku 1990 a v současné době jde o nejširší síť stavebnin v České republice, se 178 prodejními místy. Jde o stoprocentní rodinnou českou společnost, která má od svého založení stále jednoho majitele, pana Josefa Mařince. I v naší společnosti však dochází ke generační obměně, a tak dnes v čele řídicích orgánů stojí jeho synové, Jan a Josef Mařincovi. Dodáváme stavební materiál od základů po střechu v divizním členění: Stavebniny, Střechy, Suchá výstavba, Hutní, Technika a Energo.

Jaký vztah má společnost PRO-DOMA ke střechám?
Jak už jsem uvedl, střechy jsou samostatnou divizí. A to jak pro šikmé, tak i ploché střechy. Nabízíme komplexní sortiment, včetně privátní značky PRO-DOMA pro střechaře. Prodej střešního materiálu je podporován službami, bez kterých si plnohodnotný prodej nedokážu ani představit. Střechy totiž mají svá specifika a správně fungují jen ve vhodné skladbě. Proto se s našimi specialisty zaměřujeme na technické poradenství, které slouží jak našim prodejcům, tak zákazníkům. Díky tomu jsme mnohým vyřešili jejich nesnáze se střechou. Samozřejmostí je zpracování cenové nabídky na základě výpisu zboží nebo dle výkresové dokumentace. Umíme navrhnout objem materiálu pro rekonstrukce střech na základě technologie Jestřábího oka, které dokáže spočítat výměry ze satelitních dat. A je toho mnohem víc. Nabízíme zkrátka ucelený servis prodeje a služeb pro střechy.

Proč jste se rozhodli podpořit studentskou soutěž na téma střechy?
Jakmile jsme získali možnost aktivně vstoupit do soutěže, nebylo o čem přemýšlet. V oboru se pohybuji již nějakou dobu a cítím, že jsou zapotřebí noví odborníci, kteří by se pro střechy nadchli a cílili na kvalitu v tomto oboru. Kde jinde začít, než na školách? Na druhé straně chceme studentům ukázat, jaká je praxe. V našem případě konkrétně, jak fungují prodej a služby okolo střech. Dobře si pamatuji vlastní zkušenost, kdy mi přechod ze studentských lavic do praxe způsobil jisté prozření.

Co si mají soutěžící pod zvláštní cenou společnosti PRO-DOMA představit?
Zvláštní cenu chceme udělit projektu, který bude nejkomplexnější z pohledu technického řešení, možné realizace, a navíc z pohledu reálné dodávky materiálu. Sám mám rád ojedinělé stavby, o kterých se píše v odborných publikacích. V praxi se ale potkáváme se spoustou běžných střech, které musí být funkční, a navíc realizovatelné z materiálů dostupných a vhodných pro české klima. Transportovat jednu paletu zboží pro standardní střechu přes polovinu světa nedává smysl. Vítěz od nás dostane věcné ceny, a navíc možnost exkurze s přednáškou na jednom z našich specializovaných střešních skladů.

Co na soutěžních pracích nejvíce oceníte?
Očekáváme technologicky správné návrhy, což by měly garantovat samotné školy. Nejvíce pak oceníme nový pohled na věc v řešení třeba jen parciální části projektu a volnost v myšlenkách.

Máte už představu, jak bude probíhat vaše hodnocení?
Hodnotit budeme s kolegy, kteří se zabývají technickým poradenstvím. Částečně přitom budeme hledět i na prezentaci celého projektu. Protože někdy je třeba investora přesvědčit o správnosti technického řešení, a s tím prezentace souvisí. Často je přitom přesvědčování velmi těžké, protože znamená navýšení ceny. Projektant zkrátka musí umět investora pro svůj záměr nadchnout.

Místo pro váš osobní vzkaz soutěžícím…
Když se bavím s potenciálními kolegy, kteří mají zájem v PRO-DOMA pracovat a zabývat se střechami, tak jim říkám toto: „Střechařina není zkouška na pár měsíců, to je dlouhodobý závazek a vztah na celý život. Musíte se toho hodně naučit, nebát se výšek, a hlavně hledat vhodná řešení jak technická, tak obchodní. Přeji všem studentům, kteří se přihlásili do soutěže, aby v oboru vytrvali. Abychom se na stavbách, nebo přímo v PRO-DOMA, mohli potkávat jako kolegové – střechaři.“

Děkujeme za rozhovor.

Sdružení Memoriálu Antonína Fajkoše, z.s.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email